Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Majoritet av finländare neutrala till asylsökande

Från 2016
Lekpark invid flyktingförläggningen i Mjölbolsta.
Bildtext Lekpark invid flyktingförläggningen i Mjölbolsta i Raseborg.
Bild: Ahmed Alalousi

En klar majoritet av finländarna förhåller sig neutrala till asylsökande, visar en enkät som publiceras i tidningen Raymond som ges ut av Penningautomatföreningen RAY.

Enligt undersökningen upplever 69 procent av finländarna att asylsökande inte påverkar deras liv åt på något sätt. 18 procent anser att asylsökande har en negativ inverkan på deras liv medan tolv procent ser asylsökandes inverkan som positiv.

Kvinnor och unga vuxna förhåller sig i regel mera positiva till asylsökande än män och personer kring pensionsåldern.

När de tillfrågade ombads beskriva sin attityd gentemot asylsökande svarade 27 procent av de förhåller sig positiva till asylsökande och likaså 27 procent förhöll sig negativa till asylsökande. Den största gruppen, 38 procent, svarade att de inte upplever sig tillhöra någondera gruppen.

Samtidigt som de tillfrågade beskriver sig som neutrala i fråga om asylsökande anser nästan hälften av dem att Finlands asylpolitik borde skärpas. Sammanlagt 46 procent efterlyste en skärpt asylpolitik, 33 procent var neutrala, medan 18 procent ville ha en liberalare asylpolitik.

Drygt tusen finländare deltog i mätningen som utfördes av Taloustutkimus.

Diskussion om artikeln