Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Ett växande kreativt nätverk i Vasa kan ge nya arbetstillfällen

Från 2016
Referensgrupp på Yle i Vasa.
Bild: Jussi Pernaa

Under våren har Yle låtit göra en utredning kring potentiella samarbetsformer och möjligheter till nya branschöverskridande nätverk i Vasa med omnejd.

“Yle har länge haft som mål att stödja den kreativa branschen och hitta nya samarbetsformer”, säger Yles produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö. ”I bästa fall resulterar det här nätverket i nya arbetstillfällen inom branschen.”

Inom ramen för utredningen har bland annat en enkät och flera intervjuer gjorts med aktörer i regionen. Resultaten visar att det finns en allt starkare övertygelse om att kompetensen ökar bäst och snabbast genom samarbete.

“Vi kunde köra parallella processer hela våren”, berättar Johan Sundström, chef för Medieproduktion på Svenska Yle och initiativtagare till utredningen. “Dels utredde vi viljan och intresset till samarbete, dels testade vi koncept som plockades fram under utredningens gång.”

Det här ledde till att ett nätverk, Vasa Creative Connections (VCC), i ett tidigt skede tog form. “Det var en positiv överraskning att vi på så kort tid kunde starta upp konkreta samarbetsformer mellan Yle och lokala aktörer”, säger Sundström.

Nätverket har fört samman företag och föreningar som inte samarbetat, eller tänkt på att de kunde samarbeta, tidigare. I projektet har en aktiv referensgrupp bestående av olika aktörer i Vasaregionen ingått. Under våren ordnades också workshoppar som resulterade i en idébank som är öppen för alla inom nätverket.

“Ett av de koncept som nätverket gett var en sk. JobbTandem. Det går ut på att i kompetenshöjande syfte sammanföra olika yrkesroller från två olika bolag. Tack vare de goda erfarenheterna kommer vi att fortsätta med det här också i höst”, berättar Sundström.

I utredningen ingick också att undersöka intresset för eventuella hyresgäster och med det samarbetsmöjligheter i Yles lokaler i Vasa. Som ett resultat av detta hyrde West Coast Startup in sig hos Yle. West Coast Startup arbetar med spelutveckling och är en del av Vasa yrkeshögskola.

VCC-nätverket har också bland annat skapat förutsättningar för samarbete mellan Vaasan kaupunginteatteri, Wasa teater och Yle. Arbetet i nätverket fortsätter, nu virtuellt, och nya deltagare välkomnas.

Johanna Stenback på produktionsbolaget Jokowski har ansvarat för utredningen, vars resultat nu finns sammanfattade i en rapport.

För mera information:
Johan Sundström, chef för Medieproduktion, tfn 040 8691222, johan.sundström@yle.fi