Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Medierevolutionens utmaningar

Från 2016
Uppdaterad 14.05.2018 14:13.
Mannen med en bärbara dator
Bild: Tobias Björkgren

Det väldsomspännande digitala genombrottet förändrar medieanvändningen, teknologin och distributionssätten.

Apparaternas och användarfunktionernas mångfald växer. Webbens ställning förstärks ytterligare. Publiken splittras och förändringarna i samhället medför nya utmaningar. I den kommersiella konkurrensen är det de stora internationella aktörerna som röner de största framgångarna.

Vi följer vår omvärld

Det finns ett enormt utbud globala medieinnehåll och webbtjänster inom räckhåll för finländarna: de når oss via mobiltelefoner och andra mobila apparater. Det här ställer inhemska mediebolag – inklusive Yle – inför nya utmaningar.

Vi följer ständigt med mediebranschens utveckling: vi undersöker publikens preferenser och medievanor, obeserverar vår omvärld och övervakar medietrender.

Yles styrka är en god publikrelation, men de globala aktörernas dragningskraft, den förändrade medieanvändningen och publikens splittring är ändå betydande utmaningar. Yle måste hålla sig ajour så att vår public service förblir högklassig, relevant och intressant för finländarna.

Apparaternas förekomst i hushållen 2010-2017, graf
Bild: Yle

Strategiska risker och möjligheter

Förutom ökade risker ser vi också flera möjligheter i då omvärlden och tekniken förändras. Vi förenar omvärldsanalysen med vårt strategiarbete. Yles strategi banar en väg som gör det möjligt för oss att utvecklas i en föränderlig medievärld.

I en globaliserad värld vill vi förstärka samarbetet mellan den inhemska kreativa sektorn och mediebranschen. I samarbete med aktörer inom den kreativa sektorn har vi bland annat grundat Mediapolis, ett kreativt centrum i Tammerfors.

Vi har svarat på mediebranschens förändringar på flera sätt, genom att bland annat

  • utveckla ett transmedialt berättargrepp och förstärka Yle Arenan som utgivningsplattform.
  • grunda tjänsten Yle Nyhetskollen och en app för yle.fi:s förstasida för den växande publikgrupp som följer nyheter via mobila apparater.
  • skapa Yle-konto för finländarna. Med hjälp av tjänsten kan vi ännu bättre betjäna dem som vill ha en personlig webbupplevelse och rekommendera dem innehåll.
  • utveckla användningen av artificiell intelligens som ett journalistiskt hjälpmedel, som till exempel roboten Voitto fsom stöd i rapporteringen av sport- och valresultat
  • förbereda oss för att avsluta sändsingarna i så kallad standardupplösning (SD) i det markbundna tv-nätet år 2020, och övergå till HD-sändningar.

Årlig riskbedömning

Riskbedömningar visar att Yles främsta risker förutom omvärlden och dess utveckling också handlar om att trygga innehållens, utbudets och verksamhetens kontinuitet.

Läs mer om riskhantering

Medietrender 2016, bolaget-sidan

På andra språk