Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försenat eller inställt flyg? Det här har du rätt till

Från 2016
Flygplatsens avgångstavla med texter om flera inställda flyg fotograferat uppifrån neråt, med några människor nere på golvet.
Bild: EPA/PETER KNEFFEL

För dem som drabbas av försenade eller inställda flyg erbjuder EU-förordningen EG261/2004 en lättnadens suck. Tanken med förordningen är att passagerare inte ska lida av flygbolagens missar.

Eftersom förordningen ingår i europeisk lagstiftning gäller den på alla inrikes- eller utrikesflyg från en flygplats inom Europeiska unionen med vilket flygbolag som helst samt flyg till en flygplats inom EU från ett land utanför unionen med ett flygbolag registrerat i ett EU-land.

I praktiken innebär det alltså till exempel ett flyg från Finland till Frankrike eller ett flyg från Finland till USA (utrikesflyg från EU-land) eller ett flyg från USA till Finland med till exempel Finnair, SAS eller Norwegian (EU-flygbolag till EU-flygplats).

Flyget försenat minst 5 timmar

Hur mycket kompensation du har rätt till beror på hur mycket flyget är försenat och hur lång flygsträckan är.

Om du på grund av en försening skulle anlända minst 5 timmar senare till din destination än det står på biljetten har du rätt till att antingen boka om eller avboka resan och få tillbaka biljettpriset inom 7 dagar.

Helsingfors-Vanda flygplats sedd ut ett flygplansfönster
Bildtext Om flyget är minst 5 timmar försenat har du rätt att avboka flyget och få biljetten återbetald.
Bild: Yle/Janne Lindberg

Vid en avbokning är flygbolaget skyldigt att återbetala biljetten du inte har använt samt de redan resta rutterna om flygningen inte längre är till någon nytta med tanke på den ursprungliga reseplanen. Passageraren har också rätt till en kostnadsfri flygbiljett till flygplatsen där resan påbörjats.

Däremot gäller det att komma ihåg att om du avbeställer flygbiljetten har du inte längre rätt att kräva ersättning av flygbolaget för måltids-, telefon-, inkvarterings- eller transportkostnader. Om du väljer att inte avboka och i stället boka om biljetten har du givetvis rätt till dessa kompensationsformer.

Flyget försenat mellan 2-4 timmar

Om flyget är försenat mellan 2-4 timmar har passageraren beroende på hur mycket flyget är försenat och flygsträckans längd rätt till mat och dryck inom rimliga proportioner med tanke på väntetiden. Passageraren har också rätt till två kostnadsfria telefonsamtal, sms eller mejl.

Om flyget blir försenat till nästa dag står flygbolaget för övernattning på hotell samt resorna till och från flygplatsen.

Schablonersättning för flyg som är minst 3 timmar försenade

Om passageraren anländer till sin destinationsort minst 3 timmar senare än vad den ursprungliga tidtabellen visade har passageraren rätt att åberopa rätten till den så kallade schablonersättningen vars mängd avgörs enligt längden på flygresan samt hur mycket flyget är försenat.

Värdet på ersättningarna varierar mellan 250 till 600 euro.

Exempelvis är ersättningen 250 euro på ett flyg vars flygsträcka är högst 1 500 kilometer och vars ankomsttid till destinationen är minst 3 timmar senare än i tidtabellen.

Schablonersättningar

Försenad minst 3 timmar, flygsträcka högst 1 500 km - Ersättning 250 €

Försenad minst 3 timmar, flygsträcka inom EU över 1 500 km eller flygning till land utanför EU 1 500–3 500 km - Ersättning 400 €

Försenad 3-4 timmar, flygning utanför EU (avgång/ankomst), flygsträckan över 3 500 km - Ersättning 300 €

Försenad över 4 timmar, flygning utanför EU (avgång/ankomst), flygsträckan över 3 500 km - Ersättning 600 €

Källa: Konkurrens- och konsumentverket.

Passageraren har däremot inte rätt till ersättning om förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte har kunnat undvikas även om alla möjliga åtgärder vidtagits.

Som extraordinära omständigheter räknas bland annat dåligt väder, strejker, säkerhetsrisker, politisk instabilitet eller trafikledningsbeslut som leder till att flyget försenas eller ställs in. Passageraren har inte heller rätt till ersättning om hen informerats två veckor innan planerad avgång eller om hen erbjudits en annan flygning till samma destination med en liknande tidtabell.

Extraordinära omständigheter

Passageraren har inte rättighett till ersättning om flyget blir försenat eller inställt på grund av extraordinära omständigheter. Exempel på extraordinära omständigheter är:

 • Dåliga väderförhållanden
 • Politisk instabilitet
 • Strejker
 • Säkerhetsrisker
 • Oförutsedda brister i flygsäkerheten

Källa: Konsument Europa

Ett tekniskt fel är inte enligt EG-domstolens mål C-549/07 en extraordinär omständighet så länge problemet uppkommit inom den normala verksamheten.

Det är flygbolaget som har bevisbördan för att förseningen beror på omständigheter utom bolagets kontroll och som inte kunnat undvikas.

Om förseningen orsakar ekonomisk skada kan du kräva ersättning av flygbolaget. Ersättningen gäller bara kostnader som kan bevisas, till exempel tågbiljetter som inte kan användas på grund av förseningen. Det lönar sig att spara kvitton.

Inställda flyg

Om ditt flyg blir inställt har du rätt till att boka om resan så att du kommer till din destinationsort så fort som möjligt eller när det passar dig bäst, till exempel om en vecka om platser finns.

Om du inte vill boka om har du också rätt att avbeställa biljetten du inte använt och få biljetten återbetald av flygbolaget inom 7 dagar.

Här gäller även samma regler som för försenade flyg: du har också rätt att kräva återbetalning på de flygningar som du redan rest om flygningen inte längre är till någon nytta med tanke på den ursprungliga reseplanen. Det går också att kräva en gratis flygresa till biljettens avgångsort, om resan måste avbeställas under en mellanlandning.

Här ska man också komma ihåg att om du avbeställer flygbiljetten har du inte längre rätt att kräva ersättning av flygbolaget för måltids-, telefon-, inkvarterings- eller transportkostnader.

Jetplan
Bildtext Om flyget blir inställt kan du antingen omboka eller avboka biljetten.
Bild: Yle/Roger Källman

Om du däremot väljer att omboka följer dina rättigheter samma princip som med försenade flyg: flygbolaget ska erbjuda gratis mat och dryck inom rimliga proportioner med tanke på väntetiden och flygsträckan. Du har också rätt till två kostnadsfria telefonsamtal, sms eller mejl. Om ombokningen innebär övernattning ska flygbolaget också erbjuda hotellinkvartering samt transport mellan hotell och flygplats.

Flygbolaget är inte ersättningsskyldigt, om det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika förseningen. I regel får man inte skadeersättning när förseningen beror på till exempel väderförhållanden, säkerhetsrisk eller flygledarstrejk, alltså det som klassas som extraordinära omständigheter.

Ekonomisk skada kan ersättas

Flygbolaget är också skyldigt att på plats dela ut skriftlig information om dina rättigheter som passagerare om ditt flyg har ställts in.

Om det inställda flyget innebär ekonomisk skada i samband med ombokningen kan du kräva ersättning av flygbolaget.

Ersättningen gäller bara kostnader som kan bevisas, till exempel tågbiljetter som inte kan användas på grund av förseningen. Det lönar sig att spara kvitton.

Kom också ihåg att reklamationen till flygbolaget ska göras skriftligen antingen via brev eller per e-post. Kom också ihåg att bifoga kvitton för till exempel hotellövernattning.

Ersättningarna i ett nötskal:

Försenat flyg:

 • Rätt att avboka och få biljetten återbetald om flyget skulle anlända minst 5 timmar senare till destinationsorten.
 • Om flyget är försenat mellan 2-4 timmar har passageraren rätt till mat och dryck samt två kostnadsfria telefonsamtal, sms eller mejl.
 • Om flyget blir försenat till nästa dag står flygbolaget för övernattning på hotell samt resorna till och från flygplatsen.
 • Rätt att ansöka om schablonersättning om passageraren anländer till sin destination minst 3 timmar senare än i tidtabellen. Beloppet på ersättningarna varierar mellan 250-600 euro.

Inställt flyg:

 • Rätt att boka om resan.
 • Vid ombokning, rätt till assistans så som mat och dryck samt hotellinkvartering vid försening till nästa dag.
 • Rätt att avbeställa biljetten och få den återbetald inom 7 dagar.
 • Rätt att ansöka om schablonersättning med vissa undantag.

Inte rätt till schablonersättning

Om du informerats i god tid om förändringar har du inte rätt till ersättning. Det innebär att du har fått veta om ändringen minst 2 veckor före avgång. Den nya avresetiden eller ankomsttiden spelar ingen roll.

Du har inte heller rätt till ersättningen om du fått information om ändringen mellan 2 veckor och 7 dagar innan avresa och den nya avgångstiden är högst 2 timmar innan den ursprungliga och ankomsttiden inte är mer än 4 timmar senare än den ursprungliga.

Om du har fått information mindre än 7 dagar innan avresa och den nya restiden är högst en timme innan den ursprungliga och den nya ankomsttiden senast 2 timmar efter den ursprungliga tiden.

Ifall flyget blir inställt på grund av extraordinära omständigheter (se ovan) har du inte heller rätt till ersättning.

Beloppet på schablonersättningen kan också halveras om flygbolaget ombokar dig till en annan flygning. Ersättningen beror då på flygsträckans längd och hur mycket försenad du blir.

Förseningar eller inställda flyg inom paketresor

Om ditt flyg ställs in, försenas eller du vägras tillträde till flyget (på grund av exempelvis överbokning) kan du kräva kompensation enligt samma villkor som för ruttflyg som du bokat på egen hand.

Du omfattas dessutom av lagen om paketresor vilket innebär att du kan kräva bland annat prissänkning för förseningar eller andra problem som uppkommer med paketresan.

Källor: Konsument Europa i Sverige, Konsumenteuropa i Finland, Konkurrens- och konsumentverket i Finland, Europeiska unionen - flygresor.

Diskussion om artikeln