Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

A-kliniken ger sig ut på darknet – rusvård ska finnas där droghandeln finns

Från 2016
Den syntetiska drogen Spice, som är konstgjord marijuana.
Bildtext Den syntetiska drogen Spice är som konstgjord marijuana.
Bild: EPA/BORIS ROESSLER

Droghandeln har flyttat ut på nätet och förs speciellt i nätverk där användarna kan förbli anonyma. Det kräver en uppdatering av drogarbetet till 2010-talet. Något som A-klinikstiftelsen vill göra med ett projekt där man själv ger sig in i den hemliga webben.

Projektet Muunto som leds av A-klinikstiftelsen och finansieras av Penningautomatföreningen, vill hitta de droganvändare som inte finns i rusmedelsvården. Då måste man ut på webben.

Miina Kajos, projektansvarig på A- klinikstiftelsen berättar att man vill få kontakt med människor som använder droger men kanske inte behöver vård för missbruk.

Samtidigt vill projektet samla information om vilka slags preparat som finns på marknaden och vad folk egentligen använder.

Knarkhandeln har flyttat till nätet
Bildtext Urvalet av syntetiska droger på nätet är stort.
Bild: YLE

- Det kommer nya så kallade designerdroger oavbrutet och vi vet så lite om dem. På akutmottagningarna kan man vara illa ute när någon kommer in med en överdos och ingen vet vad hen har tagit för preparat, säger Kajos.

Egentligen vill inte Miina Kajos använda uttrycket designerdroger utan rättar sig och säger nya psykoaktiva substanser i stället. Det handlar om kemiska sammansättningar där vissa ämnen ändras an efter som föregående preparat narkotikaklassats.

Först i världen i den hemliga webben

Muunto-projektet är det första i sitt slag i världen med att utvidga rusmedelsvården till Tor-nätverket. Miina Kajos har förhoppningar om att upprätthållarna av Tor kommer med i projektet.

Tor är en slags anonymitetstjänst som ger användarna möjlighet att kommunicera anonymt över internet. Från början togs webbläsaren fram för att skydda bland annat oliktänkare i totalitära stater och journalister men tyvärr används Tor också för bland annat knarkhandel.

Via kontakter till både köpare och säljare av narkotika i Tor-nätverket hoppas man få mer information om preparaten som rör sig på narkotikamarknaden. Trevarna som projektarbetarna gjort på nätet har gett positiva resultat.

Miina Kajos är projektansvarig på A-klinikstiftelsen
Bildtext Miina Kajos leder Muunto-projektet.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

- Vi har också fått kontakt med några försäljare som tydligen vill visa att de är ansvarstagande, säger hon.

Kajos tror att det är fullt möjligt för en instans som arbetar med förebyggande av missbruk och missbrukarvård att få kontakter till droghandeln på nätet. A-klinikstiftelsen är ingen myndighet och man är inte ute efter att sätta dit någon utan samla information och sprida kunskap om riskerna med droger.

Knarkaren är numera sällan utslagen

Droganvändaren i dag är allt mer sällan en utslagen knarkare, utan ofta en person integrerad i samhället med jobb och kanske familj. Och som köper sina droger på nätet.

Man som tänder en joint.
Bildtext Rusvården vill nå de nya användartyperna.
Bild: Etienne Ansotte / EPA

- Det finns mycket bevis på att majoriteten av droganvändarna är personer som är integrerade i samhället. De går på jobb, har familj och utanpå ser man inte att de använder droger, säger Kajos.

En väldigt hård och kontrollerande linje i det drogförebyggande arbetet har i det här fallet visat sig vara en dåligt fungerande metod.

Testa dina droger på labb

Den andra viktiga delen av Muunto-projektet handlar om att utreda möjligheten till att anonymt kunna testa de droger man köpt på nätet innan man testar dem på sig själv.

Det här är en svår och rätt eldfängd fråga.

- Vi skulle vilja ha en anonym laboratorietjänst i Finland där man kunde testa nya psykoaktiva preparat. Då kunde användaren ta beslut baserade på fakta om exakt vilken substans det handlar om, innan hen tar drogen.

Anonyma laboratorietest av droger är en kontroversiell fråga i Finland där droglagstiftningen är sträng. Däremot har man goda resultat från länder som Spanien och Nederländerna där mängden överdoser och förgiftningar har minskat när folk kunnat testa droger köpta på nätet i laboratorier.

Bildtext Droger köpta på nätet riskerar att åka fast i tullen.
Bild: Yle/Annica Lindström

Hur det här kunde gå till i praktiken i Finland och vilka laglighetshinder en dylik tjänst stöter på måste ännu utredas.

- En del tjänstemän vi pratat med anser att det här självklart är olagligt och därför omöjligt. Andra är inte lika kategoriska. Oberoende vill vi utreda förutsättningarna, säger Miina Kajos.

En anonym laboratorietjänst kunde förutom för användarna också vara till hjälp för hälsovården och forskare. Dessutom kunde en rad myndigheter, som polisen och tullen ha nytta av kunskapen om vilka preparat som finns på nätet.

Humanare förebyggande drogarbete

Muunto-projektet bygger på en modernare syn på drogförebyggande arbete, där man i stället för straff och kontroll, går in för att minska risker och skador av droganvändning.

- Vi måste inse att en del människor använder droger oberoende av vad lagen säger. Med principen att minimera skadorna försöker vi göra användandet ens en smula tryggare, säger Miina Kajos.

Diskussion om artikeln