Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I Finland behövs inte samtycke till sex – Tyskland skärper våldtäktslag

Från 2016
Uppdaterad 07.07.2016 15:40.
Europaparlamentets bild, tema våld mot kvinnor
Bildtext För fällande dom i Finland krävs att det har förekommit våld eller hot om våld. Det är också om våldtäkt om offret är medvetslöst eller oförmöget att fatta egna beslut.
Bild: European Parliament

De tyska lagstiftarna diskuterar som bäst en skärpning av våldtäktslagstiftningen som kräver samtycke till sex för att det ska handla om frivilligt sex. En samtyckesparagraf i finländsk lagstiftning skulle klargöra vad som är acceptabelt sexuellt beteende, kommenterar en av våra främsta juridiska experter på området.

Den finländska strafflagen förutsätter – kanske litet förvånande – alltså inte samtycke till sex.

För att en man, det är i första hand män som våldtar, ska kunna dömas i en finländsk domstol förutsätts att det har förekommit våld eller hot om våld. Det handlar också om våldtäkt ifall offret är medvetslöst eller oförmöget att fatta egna beslut.

- Någon paragraf om samtycke finns inte i den finländska lagstiftningen, sammanfattar Johanna Niemi som är professor i processrätt vid Åbo universitet och en av våra främsta experter på våldtäktslagstiftning.

professor i straffrätt
Bildtext En samtyckesparagraf skulle klargöra vad som är acceptabelt sexuellt beteende, konstaterar Johanna Niemi.
Bild: Yle

Samtyckesparagraf reglerar acceptabelt sexuellt beteende

Det finns två skolor när det gäller våldtäktslagstiftning. Den ena definierar våldtäkt via våld eller hot om våld, medan den andra förutsätter ett uttryckligt samtycke från båda parter för att det ska handla om frivilligt sex.

- Det finns en grupp länder som har brist på samtycke till samlag som ett centralt kännetecken på våldtäkt, berättar Johanna Niemi. En annan grupp – dit Finland hör – har våld och hot om våld som centralt kännetecken. Det pågår hela tiden en diskussion om vad som är bättre.

Borde Finland gå in för en samtyckesparagraf?

- Jag tycker att det skulle vara bra, svarar Niemi. Det skulle bättre signalera vad som är acceptabelt sexuellt beteende.

Svenska regeringen ser över lagstiftningen

Grannlandet Sverige grundar sin lagstiftning på våld och hot om våld. Däremot finns inte samma element av rädsla eller hjälplöshet som i den finländska lagen. Det här har lett till mycket diskussioner då det har handlat om gruppvåldtäkter och offret har varit berusat.

- Svenskarna har utrett saken många gånger och diskussionen är hård ännu i dag, säger Johanna Niemi. Svenska domstolar har inte kunnat döma för våldtäkt även om alla har insett att det inte har gått rätt till.

Sveriges statsminister Stefan Löfven håller presskonferens.
Bildtext De uppmärksammade våldtäkterna förra veckoslutet har fått den svenska statsministern Stefan Löfven (S) att reagera. Regeringen kommer att se över våldtäktslagstiftningen, sa Löfven i början av veckan.
Bild: EPA/JANERIK HENRIKSSON

De uppmärksammade våldtäkterna förra veckoslutet i samband med två musikfestivaler har fått den svenska statsministern Stefan Löfven (S) att reagera.

- Regeringen kommer att se över våldtäktslagstiftningen, sa Löfven till SVT i början av veckan.

Kanada är ett föregångarland

Samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning finns bland annat i Storbritannien, Irland, Belgien och Sydafrika. Att det finns en klar överenskommelse om sex gör tolkningen lättare, anser Niemi.

Den modernaste våldtäktslagstiftningen i världen har – enligt många juridiska experter – Kanada som tillämpar samtyckesreglering.

Samtycket behöver inte nödvändigtvis vara i ord, men det måste vara väldigt tydligt.

- Den kanadensiska lagstiftningen förutsätter ett klart uttalat samtycke till samlag, konstaterar Niemi.

Det vill säga det måste sägas klart ut i ord: Jag vill ha sex!

- Samtycket behöver inte nödvändigtvis vara i ord, men det måste vara väldigt tydligt, avslutar Niemi.

Straffen för våldtäkter varierar mycket i världen.

Ett annat toppland vad gäller modern våldtäktslagstiftning i världen är Sydafrika. Problemet är bara att lagarna inte efterlevs. Läkare utan gränser publicerade nyligen en rapport där det konstaterades att Sydafrika är det land i världen där det i fredstid begås flest våldtäkter.

Mor och barn i Sydafrika
Bildtext Ett av de länder som har en modern våldtäktslagstiftning är Sydafrika.
Bild: Jon Hrusa / EPA

I Pakistan bygger lagstiftningen på Koranen. Våldtäkt straffas med 25 års fängelse och 30 spörapp för förövaren. Bevisbördan för våldtäkt ligger helt på kvinnan. Offret måste också ha fyra manliga vittnen till våldtäkten. I Qatar riskerar offret att bli fällt för äktenskapsbrott om hon anmäler en våldtäkt.

I USA varierar straffen för våldtäkt från delstat till delstat. Dödsstraff finns på straffskalan, men ingen har avrättats för detta brott i USA sedan 1964. Högsta domstolen har slagit fast att dödsstraff i våldtäktsfall där offret inte avlider strider mot det åttonde tillägget i USA:s konstitution som förbjuder grymma straff.

Artikeln är uppdaterad 7.7.2016 kl. 15.40 i stycket om skillnaden mellan den svenska och finländska lagen. Det ska stå: "Däremot finns inte samma element av rädsla eller hjälplöshet som i den finländska lagen. Det här har lett till mycket diskussioner då det har handlat om gruppvåldtäkter och offret har varit berusat."

Ett av de länder som har en av de modernaste våldtäktslagstiftningarna i världen är Sydafrika. Problemet är bara att lagarna inte efterlevs.

En kvinna i Köln demonstrerar mot sexuellt våld och håller upp en skylt med texten"Jag vill röra mig fritt, utan rädsla, utan fördomar"

Tyskland skärper sexuallagstiftning: Nej betyder nej!

Förbundsdagen röstar om sexuallagstiftning på torsdag.

Diskussion om artikeln