Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hemliga västmetrodokument borde vara offentliga menar Esbo

Från 2016
Uppdaterad 10.10.2016 14:39.
Esbo stadshus
Bildtext Stadshuset i Esbo.
Bild: Esbo stad

Offentlighetsprincipen borde tillämpas i fallet västmetron. Det säger Teemu Lahtinen (Sannf), ordförande för koncernsektionen i Esbo, som ansvarar för ägarstyrningen.

Esbo stad ska ta i burk en anvisning som gör att stadens bolag måste tillämpa offentlighetsprincipen.

Det var under förra veckan som västmetrobolaget beslöt att inte ge ut dokument som Yle hade frågat efter. Trots bolagets beslut kan västmetrobolagets dokument bli offentliga på hösten.

Enligt koncernsektionens ordförande Teemu Lahtinen (Sannf) förbereder staden en ny koncernanvisning som tvingar stadens bolag att handla enligt offentlighetslagen, trots att lagen inte alltid kräver det.

Det skulle vara motiverat att tillämpa offentlighetsprincipen redan nu.

Teemu Lahtinen

Koncernsektionen är ett organ som fungerar under stadsstyrelsen och det ska se över verksamheten i stadens dotterbolag.

- Enligt mig skulle det vara motiverat att tillämpa offentlighetsprincipen redan nu, trots att anvisningen inte är i kraft ännu. En annan sak är däremot den att västmetrobolagets dokument inte är gjorda med tanke på offentligheten, säger Lahtinen.

Lahtinen säger sig ha övervägt att ta tag i västmetrobolagets hemlighetslinje. Idéen ska ha uppkommit efter Yles nyhet om att västmetrobolagets styrelsemedlemmar meddelat att de hemlighåller bolagets dokument eftersom de inte enligt lagen måste offentliggöras.

- Jag kom ändå fram till att vi inte tar tag i saken mitt i juli, utan låter folk ha sina semestrar. Det finns viktigare saker inom västmetrobolaget än att skriva om sina protokoll.

De rättsprocesser som väntar i samband med västmetron försvårar offentliggörandet av dokumenten.

En viktig och öppen fråga är vilket ansvar konsultföretaget Sweco har när det gäller överskridandet av budget och tidtabell.

Vi vill inte slå undan benen på västmetrobolagets styrelse.

Teemu Lahtinen

- Antagligen kommer västmetrobolaget och Sweco ännu att komma överens om vems ansvaret är. Vi vill inte slå undan benen på västmetrobolagets styrelse.

Västmetrobolaget reder ut sin egen härva

Dokumenten kommer inte att offentliggöras om inte staden uttryckligen kräver det. En utredning över västmetrohärvan kommer inte att föra dokumenten till offentligheten. Om staden skulle gå igenom bolagets interna dokument skulle de omfattas av offentlighetslagen.

Det kommer ändå att gå så att västmetrobolaget själv beställer en utredning av en utomstående part. Det betyder endast en rapport, inte det material som rapporten bygger på, eller ens kontraktet med vilket rapporten har beställts.

Skattebetalarna kommer alltså inte ens att se vad man bett att få utrett.

Experter ska leta efter experter

Många medlemmar av koncernsektionen är av den uppfattningen att utredningen redan skulle ha beställts. Men västmetrobolagets verkställande direktör Matti Kokkinen säger att fallet inte är så.

Utredningen kräver ett djupt kunnande av den som gör utredningen. I det här skedet letar vi efter en expert som kan hjälpa med att hitta rätt experter, säger Kokkinen.

Enligt Kokkinen kommer materialet som används i utredningen inte att offentliggöras.

- Dokumenten är alla bolagets interna och utgångsläget är att de ska hållas hemliga, säger Kokkinen.

Koncernsektionens ordförande Lahtinen och vice ordförande Jouni Särkijärvi (Saml) ser ändå ingen orsak att hemlighålla utredningsuppdraget.

- Jag tror inte att det finns något intresse för att hemlighålla det, säger Särkijärvi.

Alla medlemmar av koncernsektionen som Yle har pratat med säger ändå att det viktigaste i det här skedet är att få metron i trafik.

Jarno Liski / Yle Helsinki. Läs hela texten här (på finska).

Diskussion om artikeln