Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors cyklisters ordförande avgår – gräl i styrelsen förvirrar medlemmar

Från 2016
Uppdaterad 06.07.2016 11:04.
Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.
Bildtext Medlemmar i Helsingfors cykelförening vill ha en handlingskraftig styrelse.
Bild: Yle/Christa Mäkinen

Motstridig information fick medlemmar i Helsingfors cyklister HePo att reagera. De vill ha en ny styrelse för att styrelsen och ordföranden inte kunde komma överens. Nu har ordförande Matti Kinnunen valt att avgå.

Oenigheterna mellan styrelsens ordförande Matti Kinnunen och de andra styrelsemedlemmarna har pågått redan en längre tid, berättar den avgående ordföranden.

Enligt Kinnunen har styrelsen haft en annan syn på verksamheten och kommunikationen än han, och det hela har eskalerat till den grad att han nu säger ifrån sig uppdraget som ordförande och medlemskapet i föreningen.

Hepo har länge haft två olika syner på hur man ska utveckla cyklingen.

Ordförande Matti Kinnunen

- HePo har länge haft två olika syner på hur man ska utveckla cyklingen och på Facebook har moderatorerna velat ge sken av att det bara finns ett rätt sätt.

Föreningen Helsingfors cyklister har som syfte att främja cyklingen i Helsingfors och jobbar också med försöka påverka trafikpolitiken i staden. Bland annat ordnar föreningen de kritiska cykelturerna som brukar samla många deltagare.

Började på Facebook

Enligt Kinnunen har moderatorerna valt att styra debatten i en riktning som passar dem bäst, och personer som har "fel" åsikter har slängts ut ur gruppen.

Det hela började med att Kinnunen blev borttagen ur föreningens Facebookgrupp. Han blev senare tillsatt på nytt, men sedan borttagen igen.

- Jag var tvungen att få ett utlåtande från en lagman för att bevisa att det är mot föreningslagen att inte låta ordföranden vara en del av föreningens kommunikation.

Enligt gruppens administratörer har han brutit mot gruppens regler, bland annat genom att ha fört metadiskussioner.

Vice ordförande Marjut Ollitervo säger att det inte bara handlar om problemen kring Facebookgruppen, men hon vill inte heller berätta om de andra orsakerna till att styrelsen saknar förtroende för ordföranden.

Det är svårt att förklara vilka saker vi har varit oense om.

Vice ordförande Marjut Ollitervo

- Det är svårt att förklara vilka saker vi har varit oense om, men det handlar om föreningens handlingssätt. Samarbetet har inte fungerat, och styrelsen har inte kunnat fungera som den ska.

Det gör att styrelsen inte har förtroende för Kinnunen, som å sin sida säger att han har svårt att lita på en styrelse som inte handlar enligt lagen.

- I morse [på tisdag morgon] meddelade jag att jag inte längre är föreningens ordförande. Det blev helt enkelt för mycket, och jag klarar inte av trakasserierna det är frågan om.

Medlemmarna förvirrade

För Helsingfors cyklisters medlemmar har det här orsakat förvirring. Flera skriver nu i föreningens diskussionsgrupp på Facebook att de inte längre vill vara medlemmar. Den sista droppen var den motstridiga information som kom per e-post häromdagen.

Först meddelade styrelsen att medlemmarna sammankallas till ett extra föreningsmöte för att välja en ny ordförande och styrelse. Också Kinnunen bjöds till styrelsemötet där man beslutade att sammankalla till föreningsmötet, men han dök inte upp och enligt styrelsen svarade han inte heller i telefon.

I stället mejlade ordförande Matti Kinnunen till medlemmarna att föreningsmötet inte blir av eftersom det bryter mot föreningslagen.

En av föreningens medlemmar, Timi Wahalahti, har startat en namninsamling för att föreningens ska få en ny styrelse.

Det blev klart att styrelsen inte längre är handlingskraftig.

Timi Wahalahti, föreningsmedlem

- Det har varit tydligt att det finns meningsskiljaktigheter mellan ordförande och styrelsen, och när styrelsen och ordförande skickade ut så olika information var det klart att styrelsen inte längre är funktionsduglig.

Enligt Wahalahti fanns det inte heller tid att vänta på höstmötet, där en ny styrelse skulle ha valts.

Det hela fick ändå en ny sväng, när styrelsens ordförande på tisdag morgon meddelade att han inte tänker fortsätta med uppdraget.

– Styrelsen har nu blivit lite mera funktionsduglig, men jag anser ändå att det fortfarande finns behov att kalla medlemmarna till ett möte. Namninsamlingen fortsätter åtminstone tills vi har fått mera information.

Vice ordförande tar över

I praktiken kommer vice ordförande Marjut Ollitervo att leda föreningen, eftersom Matti Kinnunen meddelat att han inte längre är tillgänglig. Det betyder att Ollitervo kan sammankalla styrelsen till möten.

- Enligt mig är styrelsen handlingskraftig, men vi måste förstås ha medlemmarnas förtroende, och därför ska vi sammankalla medlemmarna till ett möte.

Diskussion om artikeln