Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Citykaninjakten blir kanske inte av i höst

Från 2016
Citykanin
Bildtext Uppskattningsvis hälften av huvudstadsregionens citykaniner strök med i våras när RHD-viruset härjade.
Bild: Mikael Crawford/Yle

I våras tog RHD-viruset livet av en massa citykaniner i huvudstadsregionen. Nu är stammen så liten att det kanske inte behövs någon jakt i höst.

De flesta huvudstadsbor har säkert lagt märkte till att citykaninerna har minskat drastiskt.
I våras kunde livsmedelssäkerhetsverket Evira bekräfta att RHD-viruset låg bakom kaninernas massdöd. Fortfarande finns det ändå citykaniner, bekräftar Helsingfors stads miljöcentral.

- En del av stammen klarar sig alltid. Det är osannolikt att ett sådant här virus skulle ta livet av en hel stam, säger Elli Valtonen vid Miljöcentralen.

I våras när viruset härjade fick Miljöcentralen dagligen ta emot flera kaninobservationer.

En del av stammen klarar sig alltid. Det är osannolikt att ett sådant här virus skulle ta livet av en hel stam.

― Elli Valtonen, Miljöcentralen

Det var invånare som hade stött på döda citykaniner. Nu kommer det knappt in några observationer alls.

- Men fortfarande kan man stöta på kaniner som dött av viruset.

RHD-viruset tog livet av citykaniner i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Hesy slår larm

Samtidigt slår Helsingfors djurskyddsförening Hesy larm. De vill utrota RHD-viruset eftersom de är rädda för att viruset sprider sig till tamkaniner. Universitetes djursjukhus jobbar för att få ett vaccin mot viruset till Finland, men än så länge finns det inte att tillgå.

Flera husdjursgårdar har fått ställa in kaninutställningar och hindertävlingar för kaniner, av rädsla för viruset.

Hesy uppmanar alla kaninägare att följa med läget och vaccinera sina kaniner så fort det finns ett vaccin. Det lönar sig också att undvika att rasta kaniner eller plocka mat åt dem på områden där citykaniner har dött. Flera husdjursgårdar har fått ställa in kaninutställningar och hindertävlingar för kaniner, av rädsla för viruset.

Minskat med hälften

Det finns ingen som vet exakt hur många citykaninerna var före viruset slog till. Därför vet ingen heller exakt hur mycket stammen har minskat.

- Min gissning är att kaninerna minskat med ungefär hälften, säger Antti Oksanen vid Evira.

Han tror inte att kaninstammen någonsin mera blir lika enorm som den en gång var.

- Det beror inte enbart på viruset, utan också på att kaninerna fått naturliga fiender som rävar, berguvar och parasiter.

På sin senaste Helsingforsvisit träffade Oksanen ändå på citykaninerna på ett område där han inte sett dem förut, i Vandastadsdelen Mårtensdal.

Ingen massdöd mera

Enligt Oksanen tyder allting på att RHD-viruset kommit för att stanna. Men eftersom kaninerna nu utvecklat en viss motståndskraft, kommer det enbart att ta livet av några kaniner då och då, och inte orsaka någon massdöd som i våras.

Kaninerna har fått naturliga fiender som rävar, berguvar och parasiter.

― Antti Oksanen, Evira

Helsingfors stad har traditionellt ordnat kaninjakt på hösten för att hålla stammen under kontroll. Citykaninerna har sedan blivit middag åt djuren på Högholmen.

- Det blir intressant att se om det blir någon jakt i höst eller om stammen är så liten att den inte behövs, säger Elli Valtonen vid Miljöcentralen.

Enligt djurskyddsföreningen Hesy finns det ingeting som berättigar en jakt efter att så många kaniner dött av viruset. Föreningen är orolig för att viruset kan spridas genom nät och fällor som används i jakten.