Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sets gjorde vinst för första gången

Från 2016
Uppdaterad 09.08.2016 20:13.
Skolbänk med schildts och söderströms logo på
Bildtext Satsningen på finskspråkiga läromedel blev miljonförlust för Sets. Men nu gör förlaget vinst för första gången på länge, mycket tack vare läromedlen som uppdateras i skolorna för den nya läroplanen.
Bild: www.imagesource.com

Det finlandssvenska förlaget Schildts & Söderströms gjorde ett plusresultat år 2015. Men i bakgrunden ligger både nedskärningar och lite tur med placeringarna. Enligt vd Mari Koli står förlagsbranschen inför stora utmaningar.

På bara ett år har förlaget gått från en miljonförlust till vinst på cirka 55 000 euro.

- Vi är nog väldigt glada för det, säger Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms.

Glädjen är förståelig, sedan svenskfinlands två stora förlag gick samman för drygt 4 år sedan har de flesta nyheterna varit negativa.

Mari Koli är vd vid Schildts&Söderströms
Bildtext Sets vd Mari Koli. Bilden tagen hösten 2014.
Bild: Yle/Anna Savonius

Många förlustår i bagaget

Schildts & Söderströms har gått på förlust sedan det grundades och i två omgångar har det först samarbetsförhandlingar med nedskärningar i personalen som följd.

Förlusten på 3,3 miljoner år 2014 berodde till största delen på att S&S då gjorde sig av med det finska läromedelsförlaget Edukustannus, som visat sig vara en misslyckad investering.

Vi har en produktion som går på högtryck

― Mari Koli, vd för Schildts & Söderströms.

Men också om man bortser från den misslyckade miljonsatsningen på finska läromedel har Schildts & Söderströms nu lyckats vända ett minusresultat till lönsamhet. Målet att göra nollresultat 2017 nåddes alltså med god marginal.

Det är de gångna årens nedskärningar som nu syns i resultaträkningen.

- Det beror främst på att vi lyckats i vår målsättning att minska på fasta kostnader, allt från hyror till produktions- och personalkostnader. Dessutom har vår aktieportfölj gett en god avkastning 2015 och tack vare det här kan vi redovisa ett gott resultat.

Trenden fortsätter i år

Över 60 procent av Schildts & Söderströms omsättning kommer från läromedel. Och skolböcker säljer bra just i år då den nya läroplanen tas i bruk och böckerna ska förnyas.

År 2016 ser därför ut att bli ett bra år för förlaget. Enligt Koli har försäljningen under det första halvåret gått enligt planerna och budgeten håller.

- Vi har en produktion som går på högtryck. Vi ger ut 200 titlar i år och av dem är 130 läromedel. Vi förnyar hela vår läromedelsproduktion för att uppfylla behoven i skolorna.

Trots att det är läromedlen som håvar in pengarna mår också den finlandssvenska litteraturen relativt bra enligt Koli.

- Böckerna säljer relativt bra, finlandssvensk litteratur får mycket och positiv uppmärksamhet i media och böckerna säljer bra internationellt.

Färgläggningsböcker på Akademiska bokhandeln i Helsingfors.
Bildtext Schildts & Söderströms gör vinst men bokförsäljningen sjunker på längre sikt.
Bild: Yle/Petter West

Stora utmaningar för förlagsbranschen

Men några sötebrödsdagar är det inte direkt frågan om. Schildts & Söderströms positiva siffror under strecket bygger i första hand på nedskärningar. För förlagets affärsidé, att sälja böcker, återstår fortfarande grundproblemet att böcker inte går åt lika bra som tidigare.

Bokförsäljningen har sjunkit stadigt i Finland de senaste 10 åren och det gäller också svenskspråkiga böcker.

- Den stora utmaningen för förlagen är att öka försäljningen och nå nya läsare, säger Koli.

Hur gör lyckas man med det i dagens läge?

- Vi lyfter fram våra böcker i alla möjliga sammanhang, gör god marknadsföring, rör oss där läsarna rör sig.

- Men att folk läser mindre är inte bara förlagens problem och vi kan inte heller ensamma lösa det. Det är ett större problem som nog är oroväckande.

Uppstickare Förlaget inget hot

Den nya aktören inom finlandssvensk litteratur Förlaget lockade över flera namnstarka författare från Schildts & Söderströms då det grundades förra året. Vid S&S har man från början hållit god min och välkomnat initiativet som berikande för finlandssvensk litteratur.

Så också nu då vd Mari Koli får frågan om Förlagets intåg på marknaden med 20 nya titlar i höst kommer att påverka årets resultat för Schildts & Söderströms.

- Vi ser framtiden an med tillförsikt. Det är uppfriskande för branschen med fler aktörer. Det har ju uppstått flera nya förlag och det kan vi bara tycka är positivt, att det finns människor som tror på bokbranschen. Det är fint.

Två omgångar samarbetsförhandlingar sedan fusionen

År 2012, strax efter att de finlandssvenska förlagen Schildts och Söderströms slagits ihop till Schildts & Söderströms, inleddes samarbetsförhandlingar. Då gjorde förlagen tillsammans över 1 miljon förlust före finansiella poster och hade 44 anställda.

Efter avslutade samarbetsförhandlingar sades 5 personer upp våren 2012.

År 2014 var det dags igen. S&S inledde samarbetsförhandlingar med målet att uppnå ett nollresultat 2017. Först talades det om nio hotade jobb men i slutändan fick två personer gå från förlaget.

Samarbetsförhandlingarna 2014 drog igång en större debatt om finlandssvensk litteraur. Författare som Kjell Westö och Monika Fagerholm kritiserade det fondägda förlagets strävan efter lönsamhet.

Diskussion om artikeln