Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Organdonation: Brist på hjärtan

Från 2016
Uppdaterad 07.07.2016 10:42.
Hjärtkirurger opererar
Bildtext Hjärtkirurger opererar
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Förra året utfördes rekordmånga transplantationer i Finland, 391 stycken. Trots det finns det fortfarande brist på dugliga organ. Över 400 finländare väntar som bäst på ett nytt organ.

Störst är behovet av hjärtan, uppger Njur- och leverförbundet. Bristen på hjärtan förvärras av att bara var femte organdonator också är en lämplig hjärtdonator.

En förklaring är att organdonatorernas medelålder har blivit högre. Personer över 60 år kan fortfarande donera njurarna, levern och lungorna, men deras hjärtan duger sällan, enligt Karl Lemström vid HNS hjärt- och lungcenter.

Om tillståndet försämras för en patient som väntar på ett nytt hjärta, kan man ta hjälp av så kallat mekaniskt hjärtstöd.

– Runt 30 personer väntar för tillfället på en hjärttransplantation. 40 procent av dem har mekaniskt hjärtstöd. Med hjälp av maskiner kan man vänta på en hjärttransplantation i högst 4,5 år, säger Lemström.

Under årets första sex månader utfördes tio hjärttransplantationer i Finland. Drygt 130 patienter fick ny njure och 28 personer en ny lever.

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur tillgången på organ för transplantation kan göras bättre.

Diskussion om artikeln