Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Oroväckande mycket miljögifter på Östersjöns botten

Från 2016
Uppdaterad 10.07.2016 17:24.
Tång utanför Tvärminne
Bildtext På tretton år har inte miljögifterna minskat.
Bild: Forststyrelsen

DDT, PCB och dioxiner. Miljögifterna är många och utbredda fast de flesta förbjöds för fyrtio år sedan. De senaste tretton åren har halterna varit relativt oförändrade på Östersjöns havsbotten.

Det här visar en ny svensk undersökning gjord av Sveriges geologiska undersökning. SGU har tagit prover från 16 olika stationer utanför Sveriges kust under tretton års tid.

Knapp minskning på 13 år

Fortfarande finns det oroväckande mycket gifter på havsbottnen, säger maringeolog Anna Apler.

- Många av gifterna förbjöds på 70-talet så de har inte funnits på över 40 år. Vi förväntade oss lägre halter. Men riktigt så såg det inte ut, säger Apler.

Svenska geologiska undersökning har letat efter bland annat DDT, TCB och dioxiner.

Sedan 2003 har SGU i tre repriser tagit prover från samma områden, och resultatet har varit ungefär detsamma.

Miljögifterna kan delas in i organiska och kemiska. De bryts långsamt ner och är hälsovådliga för både djur och människor.

Förbud mot giftig båtbottenfärg ger effekt

Ämnet tributyltenn, TBT, som tidigare fanns i färger avsedda för båtar, förbjöds i början av 90-talet.

Den svenska undersökningen visar att halterna av TBT har minskat på sina håll.

Ett gott tecken, tycker Jaakko Mannio som jobbar som enhetschef på avdelningen för miljögifter vid Finlands Miljöcentral.

- Det var verkligen bra. Det är viktigt att veta att förbudet har haft effekt.

I Finland undersöker man miljögifter främst genom att undersöka fiskarna som finns i våra vatten. Men Mannio tror att resultatet från havsbottnen närmare finska kusten motsvarar de svenska.

Följande gång mätningar görs är 2020.

Diskussion om artikeln