Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Får mormors servis flyttas utomlands? - lagen om utförsel av kulturföremål uppdateras

Från 2016
Uppdaterad 15.08.2016 13:28.
gamla kaffekoppar på ett bord med spetsduk
Bildtext Det finns gott om gammalt porslin och möbler i hemmen.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Personer som flyttar utomlands kan behöva tillstånd för att få ta med sig allt som finns i bohaget. Det här gäller både föremål som är tillverkade i Finland och utomlands.

Lagen om begränsning av utförsel av kulturföremål håller på att uppdateras. Riksdagen behandlar lagändringen i höst.

I princip omfattar lagförslaget allt från mormorsmors kaffeservis till Akseli Gallen-Kallelas tavlor. Föremål som är äldre än hundra måste ha lov för att få föras ut ur landet.
- Det handlar om allt man kan tänka sig, säger intendenten Jouni Kuurne på Nationalmuseet; möbler, åkdon, bilar, mynt, arkivenheter, konstverk.

Man intervjuas i rum med gamla golvur i Nationalmuseet.
Bildtext Intendenten Jouni Kuurne har hand om tillstånden för utförsel av kulturföremål.

I de flesta EU-länder bestäms rätten att föra ut kulturföremål på basis av värdet. I Finland har man valt att göra det via ålder. Orsaken till det är att det inte finns värdefulla föremål i samma utsträckning som i övriga länder eftersom Finland inte har haft ett adelsskrå.

Lagen ska främst kartlägga, inte förbjuda utförsel

Jouni Kuurne understryker att syftet med lagen inte är att begränsa var mans och kvinnas rätt till sin egendom. Lagen handlar främst om att myndigheterna vill få en uppfattning om de nationellt kulturhistoriskt värdefulla föremål som finns för att kunna göra en kartläggning av var i världen de befinner sig.

Gammalt fickur med mönster i utställningsmonter
Bildtext Också föremål som inte är tillverkade i Finland måste ha tillstånd för att få föras ut ur landet.

Om man så äger den viktigaste tavlan som Akseli Gallen-Kallela målade får man ta den med sig om man flyttar utomlands.

- Om det är fråga om att man flyttar bort så kan vi inte säga nej, säger han. Sin egendom får man alltid ta med sig. Om man äger den viktigaste tavlan som Akseli Gallen Kallela målade, får man ta den med sig om man flyttar utomlands.

Det samma gäller arvegods från Finland för personer som är bosatta utomlands. Ansökan till myndigheterna bör ändå alltid göras.

ett gammalt österbottniskt skåp som går i grönblått. Detaljer i orange.
Bild: Yle/ Tiina Grönroos

Också för föremål som utlänningar köper i till exempel antikvitetsaffärer borde ansökan göras,

- I princip borde man kolla om det krävs ett utförseltillstånd, men ganska ofta blir det inte så, säger Kuurne.

Fyra huvudgrupper och många undergrupper

I lagförslaget delas de nationella kulturföremålen in i fyra huvudgrupper; Föremål som rör landets historia eller bemärkta personer, fornminnen, värdefulla arkiv eller samlingar samt övriga föremål. I gruppen som rör landets historia eller bemärkta personer finns ingen tidsgräns.

Här kan du läsa vilka föremål lagen gäller

I de fall där myndigheterna absolut vill att ett föremål ska stanna i Finland är det möjligt för Nationalmuseet eller Nationalgalleriet att köpa föremålet. Det finns ändå inget tvång vare sig att köpa eller sälja ett sådant föremål.

Tapio Wirkkala -utställning i Riihimäki.
Bildtext Många föremål som används i dag når snart tidsgränsen på 100 år.

Det är Nationalmuseet och Nationalgalleriet som har hand om ansökningarna om och beviljandet av lov för utförsel av nationella kutlruföremål. Årligen får de ta emot ett tjugotal ansökningar. Främst är det fråga om flyttningar från Finland.

- De flesta har beviljats tillstånd, säger Kuurne. Bara i några enstaka fall har föremålen bedömts vara så viktiga att de inte har beviljats tillstånd.

Tullen övevakar sedan att inte föremål förs ut ur landet utan tillstånd.

Riksdagen behandlar uppdateringen av Lagen om begränsning av utförsel av kulturföremål i höst. Det är meningen att lagen ska träda i kraft från och med januari 2017.

Diskussion om artikeln