Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marinen kallar allt fler till repetitionsövning

Från 2016
Stridsövning
Bildtext I september 2014 ordnades en stridsövning för reservister på Hästö-Busö.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Marinen kommer att kalla allt fler finländska reservister till repetitionsövning. Målet att kalla 1 700 reservister till repövning i år. Antalet är mer än det dubbla jämfört med år 2014.

I fjol deltog knappa 1 600 reservister i marinens repövningar. Förutom de obligatoriska repövningarna utbildas omkring 1 000 reservister på frivilliga övningar.

År 2014 utbildades endast 723 reservister vid marinen.

Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus, konstaterar att genom den nya värnpliktslagen som trädde i kraft vid månadsskiftet skapas en flexibel krigstida styrka som utbildas med jämna mellanrum. Taipalus besökte Ekenäs under marinens årsdag på fredagen (8.7).

- Enligt den nya lagen är det möjligt att kalla reservister till repetitionsövningar med kortare varsel än tidigare.

Ökade militära aktiviteter

Amiral Taipalus säger att de senaste åren på många sätt betytt en tid av anpassning för marinen.

- Vår omgivning har förändrats i och med den ökade militära aktiviteten i våra närområden . Det här har ställt ökade krav på beredskapen inom försvarsmakten.

Försvarsmaktsreformen som genomfördes 2015 strömlinjeformade organisationen och gjorde det möjligt att återställa verksamhetsnivån, säger Taipalus.

- Det att verksamhetsnivån återställs ska inte enbart ses kvantitativt och betyder inte bara ett ökat antal övningsdygn. Målsättningen är att kvaliteten på utbildningen ska bli bättre.

Personalen ska också utbildas

Marinens personal ska också utbildas och den simulatorassisterade utbildningens andel ska bli större.

- Vi följer upp hur utbildningen har lyckats och förbättrar den utifrån den respons som de värnpliktiga ger oss.

Varje beväring som hemförlovas utvärderar sin utbildning vid slutet av tjänstgöringen före övergången till reserven.

Beväringarnas vilja att försvara brukar vara hög. Bland de beväringar som hemförlovades i våras fick försvarsviljan värdet 4,0 på en skala från 1 till 5.