Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Baltops stärkte Nylands brigads ställning – både i Finland och Europa"

Från 2016
Svenska stridsbåtar (CB90) i Syndalen, Hangö udd, under BALTOPS-manövern juni 2016.
Bildtext Det var lärorikt för de utländska soldaterna att landstiga vid den finländska kusten.
Bild: YLE/Thomas von Boguslawski

Nylands brigad gynnades av att stå värd för ett delmoment av den stora militärövningen Baltops tidigare i somras. Brigaden är nu en del av den europeiska amfibiefamiljen, säger brigadkommendören.

Den historiska övningen gick av stapeln vid den västnyländska kusten i början av juni. Över 600 soldater från USA, Sverige, Holland, Storbritannien, Tyskland och Italien deltog i övningen i Syndalen i Hangö.

De utländska amfibietrupperna gav gott betyg åt Nylands brigad, säger brigadkommendör Kjell Törner.

- Så vitt jag har förstått så har man till och med frågat om det finns en möjlighet att få en fortsättning på det här. Det är ju det bästa betyget man kan få. Man frågar ju inte om det har gått dåligt, säger Törner.

Holländska landstigningsfartyget HNLMS Johan de Witt och landande Cougar-helikopter. BALTOPS-manövern i Hangö, juni 2016.
Bildtext Många miltärfartyg och helikoptrar rörde sig i Västnyland under militärövningen i juni.
Bild: YLE/Thomas von Boguslawski

Brigadkommendören säger att det är försvarsministerns sak att sköta frågan om en eventuell fortsättning i det här skedet.

Nylands brigad är ändå beredd att ta hand om en till Baltops-övning om Finland officiellt får frågan att sköta övningen i nästa år eller året därpå, enligt Kjell Törner.

- Vi har beredskapen och nu vet vi hur man gör det, så varför inte?

Nylands brigad är nu en del av den europeiska amfibiefamiljen. Det har varit vårt mål att i flera år.

Amerikanerna blev imponerade

Nylands brigad skötte arrangemangen med en personalstyrka på 20 personer. Törner beskriver övningen som legendarisk och historisk eftersom det var första gången som Nylands brigad fick stå värd för en så stor internationell militärövning.

Speciellt amerikanerna var imponerade av övningen, enligt Kjell Törner.

- Det är helt nytt för dem, det här med stenar i havet. De övar på sandiga stränder.

Vi diskuterade hur vi ska utveckla den europeiska gemenskapen inom amfibieverksamheten och Nylands brigad är Finlands kort i det här spelet.

Att amerikanerna fick åka med de snabba finländska båtarna och sedan landstiga i karga förhållanden var något enanstående enligt brigadkommendören.

- Det var det stora delmomentet vi ville visa, att Finlands kust är inte en enkel kust.

Nylands brigad - Finlands kort i Europa

Baltops-övningen har stärkt Nylands brigads ställning, speciellt i Europa, säger Törner.

- Nylands brigad är nu en del av den europeiska amfibiefamiljen. Det har varit vårt mål att i flera år att bygga upp det på det här sättet.

Förra veckan deltog Kjell Törner i ett möte med de andra marinkommendörerna från Frankrike, Holland, Italien och Storbritannien där framtiden för samarbetet diskuterades.

- Vi diskuterade hur vi ska utveckla den europeiska gemenskapen inom amfibieverksamheten och Nylands brigad är Finlands kort i det här spelet.

Terrängbränder trots bevattning

Övningen i Syndalen i juni uppmärksammades mycket av media. Men uppmärksamheten gällde inte enbart övningen i sig. En dansk helikopter misstänktes ha kränkt finländskt luftrum i samband med övningen. Det här trots att Danmark inte deltog i övningen i Hangö. Dessutom orsakade också övningen flera bränder i terrängen i Hangö.

Rökbildning från skogsbrand i Syndalen i Hangö.
Bildtext Brandröken i Syndalen syntes på långt håll.
Bild: Risto Tuppurainen

Nylands brigad hade försökt undvika bränder genom att vattna områdena där skjutningar skulle äga rum. Men terrängen var så torr att det inte räckte, säger Kjell Törner.

Han berömmer samarbetet med Västra Nylands räddningsverk och gränsbevakningen.

- På bara några minuter hade vi tre myndigheter som släckte branden.

Radio Vega Västnyland

4:36

Diskussion om artikeln