Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elöverföringen 70 procent dyrare på åtta år - se läget där du bor

Från 2016
Uppdaterad 24.09.2021 12:46.
Karta över prisutvecklingen för elöverföring
Bild: Yle/Stefan Härus, CartoDB

För personer som bor i eluppvärmda hus har priserna på elöverföring skjutit i höjden. På åtta år har priserna stigit med i snitt 70 procent.

Elpriset består av två delar. Leverantören av energin går att konkurrensutsätta men för överföringen är man bunden till det bolag som äger elledningarna där man bor. Monopolsituationen gör att överföringsbolagen övervakas av Energimyndigheten och att de bara har rätt att ta ut en "skälig vinst".

På åtta års sikt har priserna ändå skjutit i höjden. För ett hushåll med elvärme har priserna på vissa håll i landet stigit med över hundra procent. Minst har ökningarna varit i Helsingfors och Vanda. Där har priserna stigit med dryga 40 procent.

Prishöjningarna 2008-2016

Klicka på ett område för att se hur priserna har utvecklats. Grafiken visar priserna för ett exempelhushåll med elvärme som förbrukar 18 000 kWh per år. Prisuppgifterna visar läget i juli månad från 2008 framåt och är framtagna av Energimyndigheten.

Den interaktiva grafiken togs bort 14.4.2023 då den inte längre fungerade tekniskt.

Energimyndighetens exempelhushåll är uträknat med följande specifikation: Småhus, elvärme med individuell rumsreglering, huvudsäkring 3x25 A, elförbrukning 18 000 kWh/år.

Allt går inte i överföringsbolagens ficka

Prisökningarna har bland annat täckt kostnader för att uppgradera elnäten till exempel genom att gräva ner elledningar. Elskatten har höjts i flera omgångar de senaste åren och stamnätsavgiften till Fingrid har också stigit kraftigt.

För Caruna, ett av de största elöverföringsbolagen syns det här också i en minskad vinstprocent. År 2009 låg bolagets vinst på 29 procent men 2015 var motsvarande siffra 17.

Elledningar

Flera elbolag har fördubblat priset på överföringen av el på åtta år

Fortfarande stora regionala skillnader på överföringspriset.

Diskussion om artikeln