Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Laestadianerna får sin första ungdomsarbetare

Från 2016
Ungdomsledare Richard Eklund
Bildtext Ungdomsledare Richard Eklund.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Den laestadianska rörelsen inom LFF med många ungdomar i sina led har hittills saknat en avlönad person som arbetar med ungdomsfrågor.

Det beror enligt Richard Eklund åtminstone delvis på att rörelsen är en lekmannaorganisation där mycket av arbetet har gjorts och görs på talko, också ungdomsarbete.

Drogproblem bland ungdomarna

Den senaste tiden har drogproblemen också bland ungdomar med en bakgrund i den laestadianska rörelsen lyfts fram, särskilt i Jakobstadstrakten. Drogproblemen är också en anledning till att LFF nu fått sin första ungdomsarbetare.

- Ja, det tror jag nog. Vissa ungdomar mår dåligt och har inte kunnat bemötas. Det finns många ungdomar och de måste bemötas på olika sätt, säger Richard Eklund.

Varför mår ungdomar illa idag?

- Det är svårt att säga, vi isoleras idag, vi kanske inte uppskattar gemenskap lika mycket. vi tänker att vi kan lösa vissa problem på egen hand. En viktig del i en kristen identitet är att vi inte kan lösa alla frågor på egen hand.

Den första lägerskriftskolan

Lägerskriftskolor har ordnats i decennier inom den lutherska kyrkan och idag går de flesta i lägerskriftskola utom de väckelsekristna till vilka laestadianerna räknas. Vid den finska församlingens lägergård Merilä i Jakobstad har i sommar den första laestadianska lägerskriftskolan ordnats, hittills har ungdomarna gått i skriftskola vintertid. Richard Eklund är en av ledarna på skriftskolan.

Varför har inte lägerskriftskolor ordnats tidigare?

- Det hänger ihop med utvecklingen överlag i den finska kyrkan. En konservativ rörelse får allt mindre plats men det är i och för sig inte ovanligt att väckelsekristna ordnar egna konfirmandläger.

Borde laestadianska ungdomar öppna sig mera mot andra ungdomar i kyrkan?

- Jag förstår att man kan uppfatta laestadianerna på det här sättet men vår skriftskola är öppen för alla, vi har haft ett nära samarbete med Larsmo församling , det här är inget sätt att isolera sig.

- LFF har ett alternativ, lutherska församlingar har ett alternativ och vi skall inte se dem som motsatser. LFF:s läger får en fortsättning.

Gammal ämbetssyn

Richard Eklund är inte ännu klar med sina teologistudier, han har ett år kvar av dem. I det här skedet har han inga planer på att prästviga sig.

- Jag har fortfarande en gammal syn på ämbetet och tänker att kyrkan i vissa frågor är lite oklar i vissa frågor, det är kanske en orsak till att jag inte överväger att prästviga mig i det här skedet men ingenting är uteslutet.