Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Familjeföretag har högst anseende

Från 2016
Man med dator skriver på ett anteckningsblock.
Bild: Pixabay

Finländarnas förtroende för företag varierar stort beroende på ägarformen. Störst är tilltron till familjeföretag, mikroföretag och andelslag. Utländska bolag stöter på störst misstro.

Bara var fjärde finländare, 24 procent, uppger att de känner förtroende för företag med utländska ägare. Det visar en kartläggning från Taloustutkimus.

I stället litar 86 procent på finländska familjeföretag, 82 procent på mikroföretag – det vill säga företag med färre än tio anställda – och 72 procent på andelslag.

Ägarformen spelar också roll ur en lokal synvinkel. Av de svarande tyckte mer än tre fjärdedelar att ägarna har en betydelse för den egna hemkommunens livskraft.

Framför allt tycker finländarna att det är inhemska familjeföretag och andra privatägda företag som skapar flest nya arbetsplatser. Till företagens viktigaste uppgifter hör, enligt de svarande, att hålla kvar arbetsplatserna i landet och att betala skatt i Finland.

Störst sysselsättning finns i framtiden inom tjänstesektorn, handel, industri och produktion, samt i kreativa branscher som musik, film, spel och design, visar undersökningen.

Drygt tusen finländare deltog i undersökningen.

Diskussion om artikeln