Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Diskrimineringsombudsmannen: Polisens övervakning ser ut att basera sig på hudfärg

Från 2016
Skylt med texten Poliisi Helsinki, Helsingin poliisilaitos, Polisinrättningen i Helsingfors.
Bildtext Helsingforspolisen har kritiserats efter Musta Barbaaris berättelse på sociala medier om hur hans familj har bemötts.
Bild: Yle / Christoffer Gröhn

Problematiken kring etnisk profilering tycks ständigt dyka upp i Finland, säger byråchef Rainer Hiltunen på diskrimineringsombudsmannens byrå. Problemet är att polisen verkar basera sin övervakning på personers hudfärg, menar diskrimineringsombudsmannen.

- Det är helt acceptabelt att övervaka att personer befinner sig lagligt i Finland. Problemet är då polisen försöker hitta sådana personer som inte har rätt att befinna sig i landet – då verkar övervakningen rikta sig till helt utomstående personer enligt vilken hudfärg eller etnicitet de har.

Hiltunen påminner om att fast alla personer har en skyldighet att ge sina personuppgifter till polisen så måste ingen bära med sig sitt pass konstant. Inte ens personer som inte kommer från Finland.

I Finland är etnisk profilering förbjudet, och polisen handlingar får inte basera sig på personers hudfärg. Enligt Hiltunen är polisen i Finland intresserad av att utveckla sin verksamhet, men diskrimineringsombudsmannens byrå får fortfarande anmälningar om situationer när personer upplever att de har blivit utvalda av polisen på grund av sitt utseende.

Det finns många olika sorters människor i dagens Finland.

Rainer Hiltunen, diskrimineringsombudsmannens byrå

Enligt Hiltunen borde övervakningen av utlänningar inte basera sig på att man tror att en person är utländsk, utan det bör finnas starkare uppgifter.

- Det borde finnas en misstanke om att en person befinner sig i Finland utan tillstånd. På det sättet kunde vi undvika att personer blir utsatta för den här typen av övervakning. Det finns många olika sorters människor i dagens Finland.

Det var i söndags som rapparen Musta Barbaari, eller James Nikander, berättade att hans mamma och syster blivit utsatta för etnisk profilering av Helsingforspolisen och blivit dåligt behandlade och bemötta.

Hiltunen säger att det är problematiskt att personer upplever att polisen är intresserade av dem enbart på grund av deras etnicitet eller utseende.

Rapartisterna Musta Barbaari (till höger) och prinssi Jusuf.

Helsingforspolisens agerande mot Musta Barbaaris familj utreds

Polisen oroar sig inte för rasism inom yrkeskåren.