Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboregionen prövar på arbetsjakt utan kontroller

Från 2016
Uppdaterad 11.07.2016 22:35.
Broschyrer och anvisningar för arbetslösa.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Åboregionen är ett av tre regionala försöksområden som testar nya tjänster för arbetssökande. Tjänsterna ska produceras med näringslivet som utgångspunkt i samarbete med både företag och aktörer inom tredje sektorn.

I modellen som lagts fram söker en arbetslös person arbete på egen hand under de första tre månaderna. Den arbetslösa anmäler sig som arbetslös arbetssökande, men blir inte föremål för nuvarande kontrollåtgärder. Om arbetslösheten pågår i tre månader, kartlägger man tillsammans med arbetssökanden dennes kompetens och potential och hjälper att inleda de sysselsättningsfrämjande åtgärder som kartläggningen ger anledning till.

Om arbetslösheten pågår i 500 dagar och det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa tar slut, hänvisas den arbetslösa genom utbildningsavtal eller arbetsprövning till företag. Om arbetslösheten fortsätter, gör man en kartläggning av hälsan och försöker sysselsätta den arbetslösa i kommunen, företag eller tredje sektorn genom stödd sysselsättning.

Diskussion om artikeln