Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Spårjokern ska inte få bli en ny västmetro - "Budgeten är realistisk"

Från 2016
Uppdaterad 15.07.2016 15:26.
Raide-Jokerin havainnekuva Oulunkylän Käskynhaltijantieltä. Kuva: WSP
Bildtext Spårjokern ska vara snabb - det är ett viktigt kriterium. Medelhastigheten ska ligga på 25 kilometer per timme.
Bild: WSP

Spårjokern är ett stort offentligt byggprojekt, likt västmetron, men ödet ska ändå inte vara det samma. Bland annat ska en alliansmodell skydda projektet från problemen som västmetrobygget har stött på.

När spårjokern byggs finns det några viktiga mål. Bland annat ska budgeten hålla, och detsamma gäller tidtabellen. Det här är realistiskt, säger Juha Saarikoski, som nyligen valdes till projektchef för Spårjokern.

- Vi har diskuterat en handlingsplan under vintern och våren som är väldigt grundlig. Där har både Esbo och Helsingfors städer deltagit, tillsammans med entreprenörer och konsulter. Slutresultatet har varit att arbetet ska genomföras genom en så kallad alliansmodell.

Alla eventuella problem borde uppdagas i ett tidigt skede.

― Juha Saarikoski

Alliansmodellen innebär att alla parter som är involverade i projektet samarbetar tätare och delar på både riskerna och nyttan med projektet.

Alla parter ansvarar tillsammans för planeringen, konkurrensutsättningen och byggandet.

Målet är att slippa problemen som västmetroprojektet lidit av, varav de största är bristande insyn och överskriden budget. Modellen har använts också för till exempel spårvägsbygget i Tammerfors.

Både beställaren och entreprenörerna ska i ett så tidigt skede som möjligt mötas vid samma bord.

- Både beställaren och entreprenörerna ska i ett så tidigt skede som möjligt mötas vid samma bord, och då borde alla problemen uppdagas i ett tidigt skede.

De olika parterna planeras till och med ha ett gemensamt kontor.

Saarikoski menar att både tidtabellen och budgeten för Spårjokern är realistiska, i och med att man planerat helheten innan arbetet påbörjas.

- Då kan vi också styra kostnaderna bättre, och det uppstår inte några överraskningar i slutskedet.

Både tidtabellen och budgeten är realistiska.

― Juha Saarikoski

Alliansmodellen diskuterades i Helsingfors fullmäktige i juni när projektplanen för Spårjokern godkändes. Förslaget om alliansmodellen har presenterats för stadsstyrelsen och beslut om den ska fattas i september.

Tidtabellen klarnar under hösten

Enligt den preliminära tidtabellen ska Spårjokern börja trafikera i augusti 2021.

- En av de första uppgifterna på hösten är att klargöra tidtabellen för att ta den i bruk.

Under hösten och vintern ska konkurrensutsättningen göras.

Planen ska vara så exakt att vi kan förbinda oss till både tidtabellen och budgeten.

- Nästa år är vi redan mycket klokare, och då borde vi redan känna till alla eventuella problem. I början av 2018 borde planen vara klar och den ska vara så exakt att vi kan förbinda oss till både tidtabellen och budgeten.

Saarikoski oroar sig inte över att Spårjokern ska bli en ny västmetro, och han finner trygghet i alliansmodell.

- Man måste vara lyhörd till resurserna, men att ha beställaren och entreprenörerna vid samma bord borde få kommunikationen att fungera.

Karta över den kommande spårjokerns rutt
Bildtext Rutten ser ut så här. Från Kägeludden i väst till Östra Centrum i öst.
Bild: Helsingfors stad

Politisk konsensus

Även om formellt beslut om alliansmodellen fattas finns det en politisk konsensus över att alliansmodellen är rätt väg att gå.

- Man kan inte säga att alliansmodellen skyddar från de problem som västmetrobygget stött på, men modellen är i varje fall betydligt bättre. Det är bra med nya modeller för stora byggprojekt, säger stadsstyrelseledamot Marcus Rantala (SFP).

På hösten kommer utredningen om västmetron och den för med sig lärdomar om hur man inte ska göra med Spårjokern.

― Marcus Rantala (SFP)

Förutom alliansmodellen är det enligt Rantala viktigt att organisationen och ledningen är kompetenta.

- På hösten kommer utredningen om västmetron och den för med sig lärdomar om hur man inte ska göra med Spårjokern.

Dröjer innan startdatum presenteras

I slutändan är det Helsingforsregionens trafik HRT som fattar beslutet om att ta i bruk Spårjokern. Men det beslutet fattas först om några år, säger vd Suvi Rihtniemi.

Det dröjer nog innan vi kan ge något exakt datum.

― Suvi Rihtniemi

- Siktet är ju augusti 2021 men det dröjer nog innan vi kan ge det exakta datumet.

Enligt Rihtniemi måste man ta lärdomar från västmetrobygget, men Spårjokerbygget är inte av samma kaliber. Spårjokern ersätter endast en busslinje, och därför är övergången smidigare.

Det är än så länge oklart om Helsingfors stads trafikverk HST ska operera rutten eller om rutten ska konkurrensutsättas.