Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Evira: Ingen fara att äta ris med måtta

Från 2016
En tallrik med ris.
Bild: BananaStock Ltd.

Svenska Yle skrev på torsdagen att tungmetaller, så som kadmium, hittats i den kinesiska jordmånen och att höga halter av kadmium också påträffats i ris i Kina. Livsmedelsverket Evira ger ändå ett lugnande besked: det är tryggt att äta ris i Finland så länge det är en del av en mångsidig och varierad kost.

Överinspektör Marika Jestoi på Evira kan inte komma på något fall då man skulle ha hittat kadmium i ris som säljs i Finland.

Hos oss är det i första hand livsmedelsföretagen som svarar för att produkterna är säkra och följer lagstiftningen genom att de själva kontrollerar sina produkter, säger Jestoi.

Om tullen skulle upptäcka kadmium i produkterna så skulle de inte komma in på den finländska marknaden.

Marika Jestoi, överinspektör på Evira.

– Utöver det övervakar också myndigheterna livsmedel. De lokala myndigheterna kontrollerar att företagens egenkontroll är tillräcklig och att den fungerar. Och eftersom ris är en importvara är det dessutom tullen som ansvarar för övervakningen av livsmedel och kontrollerar och tar prover på bland annat ris.

– Om tullen skulle upptäcka kadmium i produkterna skulle de inte komma in på den finländska marknaden.

Ingen skillnad på ursprungsland

Enligt Jestoi kan man inte heller säga att det skulle vara någon skillnad på risets ursprungsland.

– Överlag har jordmånens typ betydelse då det gäller tungmetaller och var de finns, men det går inte att säga att ris från något specifikt land skulle vara bättre. Om det finns problem så är de oftast lokala, snarare än nationella.

I Europa finns det dessutom ett system för att reagera snabbt om man till exempel märker återkommande problem i vissa produkter från ett särskilt land.

Marika Jestoi, överinspektör på Evira.

– De produkter som marknadsförs i Finland måste vara säkra och fylla lagstiftningens krav.

Jestoi berättar att det i Europa dessutom finns ett system för att reagera snabbt om man till exempel märker återkommande problem i vissa produkter från ett särskilt land. Om något upptäcks hamnar dessa produkter på en lista med en ökad kontrollfrekvens.

Småbarn ska inte i första hand dricka risdrycker

Både Evira och Livsmedelsverket i Sverige har forskat i skadliga ämnen i ris. Förra året upptäckte man att ris innehåller höga halter av det cancerframkallande ämnet arsenik.

I Sverige ledde upptäckterna till att Livsmedelsverket rekommenderar att barn inte ska äta risprodukter mer än fyra gånger i veckan. Barn under sex år ska inte heller äta riskakor och vuxna ska inte äta ris varje dag.

Risprodukterna ska inte vara något man äter varje dag, men det är inget problem att äta ris ibland som en del av en mångsidig kost.

Marika Jestoi, överinspektör på Evira.

Evira har inte gett några rekommendationer om hur mycket ris man kan äta per vecka, utan betonar mångsidigheten i kosten.

Det enda undantaget är risdrycker, som inte ska ges som huvudsaklig dryck till barn under sex år. Evira uppmanar istället barn som inte använder mjölkprodukter att variera med soja- och havredrycker.

– Det är tryggt att äta ris men som med allt annat så måste man komma ihåg att variera kosten och att äta med måtta. När riset är en del av en varierad kost så är det säkert att äta, säger överinspektör Marika Jestoi på Evira.

Förutom risdryckerna så gäller alltså samma regel för både barn och vuxna: att äta mångsidigt.

– Risprodukter ska inte vara något som man har på matbordet varje dag, men det går bra att äta ris ibland.

Arsenik finns naturligt i jordmånen

Arsenik är en giftig tungmetall som finns naturligt i jordmånen och ris är en växt som lätt tar upp det om det finns i jordmånen. Mest arsenik hittades i just riskakor och fullkornsris - och Jestoi har en förklaring varför.

– En del av arseniken sitter i skalet, vilket finns kvar i fullkornsriset. När riset poleras och skalet tas bort så försvinner en del av arseniken; det gör alltså att vitt ris innehåller lägre halter.

– I riskakor handlar de större mängderna arsenik däremot om att man avdunstar vatten från kakorna, arsenikhalterna koncentreras och blir därmed högre.

Jestoi poängterar att det sedan årsskiftet finns en lag som reglerar hur mycket arsenik det får finnas i ris och riskakor.

Livsmedelsverket i Sverige tipsar om att koka riset i mycket rikligt vatten som man sedan häller bort. Det kan minska mängden arsenik med mer än hälften.

Jordbrukare i Kina planterar vete.

Giftig jordmån ny baneman i Kina

Tungmetaller i maten äventyrar invånarnas hälsa.

Diskussion om artikeln