Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Integrationsexpert: Individer, inte befolkningsgrupper bakom terrordåd

Från 2016
Uppdaterad 15.07.2016 21:58.
Tuomas Martikainen är ny chef för migrationsinstitutet i Åbo.
Bild: Yle/Carmela Johansson

De muslimska samfunden kan spela en central roll när det gäller att identifiera och motverka krafter som är intresserade av terrorism, säger chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen.

Martikainen är religionsvetare och speciellt insatt i frågor kring invandring, integration samt etniska och religiösa minoriteter.

Han vill inte direkt kommentera bakgrunden till terrordådet i Nice i och med att man har så lite säker fakta om gärningsmannen i det här skedet.

Det som ändå är klart är att den misstänkte var tunisisk medborgare som bodde i Nice.

- Rent allmänt kan man konstatera att personer med nordafrikansk bakgrund har haft problem med att hitta sin plats i det franska samhället, säger Tuomas Martikainen.

Enligt honom hänger det här ihop med att de med nordafrikanska rötter har haft lägre utbildningsnivå än fransmännen i allmänhet. I takt med att jobben som inte kräver högre utbildning blir allt färre, ökar utanförskapet inom de här grupperna, säger Tuomas Martikainen.

Lyckad integration - åtminstone hittills

Chefen för Migrationsinstitutet säger vidare att integrationen hittills verkar ha gått bättre i Finland än i Frankrike.

- Fast skalan är förstås en helt annan. Hos oss talar vi om kanske några hundra tusen personer med invandrarbakgrund, i Frankrike rör det sig om miljoner.

Vad kunde man då göra här för att förebygga terrorism och utanförskap bland personer med invandrarbakgrund?

- För det första är det viktigt att inse att man aldrig helt kan förebygga alla terrordåd, säger Martikainen.

Samtidigt finns det ändå långsiktiga sätt att motarbeta det att en del av människorna känner att de inte hör hemma här.

- Man borde ge alla människor lika möjligheter till utbildning, jobb och boende, säger Martikainen. Det är en långsam, men välfungerande metod.

De religiösa samfunden i nyckelposition

Tuomas Martikainen är lite kluven till analyser av hela folkgrupper, som nordafrikanerna i Frankrike.

Samtidigt som det kan öka kunskapen om bakgrunden till dåd som det i Nice, är steget till att stämpla hela grupper inte speciellt långt.

- Vi måste komma ihåg att det alltid är enskilda individer som utför de här brotten. Inte hela folkgrupper, säger Martikainen.

Han påminner också om att de etniska grupperna och de religiösa samfunden själva kan vara i nyckelposition när det handlar om det förebyggande arbetet.

- Till exempel här i Finland har muslimska samfund varit ganska centrala partners för Skyddspolisen. Samfunden har kunnat identifiera och motarbeta krafter som är intresserade av terrorism, säger Tuomas Martikainen.