Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor: fram med nya former av politiskt deltagande

Från 2016
professor vid åa
Bildtext Professor Kimmo Grönlund vill se nya former av politiskt deltagande.

De äldre och välutbildades röst hörs bäst i riksdagen. Yngre väljare med grundutbildning är däremot dåligt representerade.
Och klyftan mellan de här två grupperna är stor.

Det är en av slutsatserna man kan dra av den pinfärska, akademiska undersökningen av riksdagsvalet 2015 som publicerades på fredagen.
Analysen visar att under en tredjedel (31%) av 25-34 åringar röstade i det förra riksdagsvalet, medan motsvarande siffra för personer med högskoleexamen i åldern 55-69 år
var 92%.

-Vi måste ta den här klyftan i valdeltagandet på allvar, för demokratin ska behandla alla på samma sätt också i det här avseendet, säger professor Kimmo Grönlund.

Grönlund har tillsammans med universitetslektor Hanna Wass fungerat som redaktör för verket med över 400 sidor och nästan trettio olika författare, av vilka de flesta är forskare.

Valdeltagandet överlag ligger också konsekvent på en lägre nivå i Finland jämfört med våra nordiska grannländer, påpekar Grönlund. Orsakerna är flera.

-En viktig orsak är förstås att folk inte vet hurudan regering de håller på att välja när de röster. Vi har därför länge tyckte att den svenska modellen med blockpolitik vore bra, men nu ser vi också att det inte fungerar i Sverige.

Grönlund syftar partiet Sverigedemokraterna, som inget annat parti vill samarbeta med. Det leder till att tanken med två block inte längre gäller i praktiken.

-Vi har en situation där man försöker tvinga fram två politiska block, men egentligen har man tre block.

Grönlund: medborgarpaneler behövs som komplement till representativa demokratin

En annan orsak till det lägre valdeltagandet är avsaknaden av nya former att delta i det politiska systemet.

-Finländarna vill ha nya former. Särskilt yngre generationer deltar på ett annat sätt i politiken, än äldre generationer. Förr tyckte man att det räcker med att rösta i val men den känslan har försvagats generation för generation.

Därför efterlyser Kimmo Grönlund nya former för att delta i politiken. Medborgarinitiativet är en bra sak, men det behövs ytterligare något, särskilt för att aktivera yngre väjare.

-Någon typ av medborgarpaneler eller parlament som ett komplement till den representativa demokratin.

Valundersökningen "Det po­li­tiska del­ta­gan­dets mång­fald - Riks­dags­va­lun­der­sök­ning 2015" hittas på justitiministeriets webbplats.

Diskussion om artikeln