Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skattelättnader ska sänka medelåldern på skogsägarna

Från 2016
skog
Bild: Pentti Palmu

Regeringen önskar att medelåldern på skogsägarna i Finland ska bli lägre. Därför föreslår finansministeriet att hälften av gåvoskatten ska kunna dras av när man säljer skog.

Regeringen hoppas att skogsägare ska skänka sin skog åt arvtagarna medan arvtagarna ännu är relativt unga, i stället för att skogen ägs av ett dödsbo.

En stor del av skogsägarna i Österbotten kommer ändå inte att få åtnjuta skattelättnaderna. Skogen behöver nämligen vara värd minst 40 000 euro. Ett stort problem med de österbottniska skogarna är att de tillhör dödsbon.

- En stor del av våra skogar ägs av dödsbon och andra former av sammanslutningar. Tiotals procent hör till den kategorin. Vi hade hoppats på att skattelättnaderna skulle ha omfattat alla skogsägare, säger Jan Slotte, verksamhetsledare på Skogsvårdsföreningen i Österbotten.

Ofta är dessutom skogsägarna passiva, och utnyttjar inte de ekonomiska resurser som finns i skogsägorna.

- Vi har en outnyttjad potential. Vi skulle kunna öka utnyttjandegraden av de österbottniska skogstillgångarna.

- Överlag sköter nog österbottningarna om sina skogar och vi har en högre tillväxt än vad vi någonsin har haft. Ur den synvinkeln ser det inte dåligt ut heller, säger Slotte.

Om skogarnas ägande fördelas som ett lapptäcke av små arealer kan en del projekt bli svåra att genomföra.

- Som exempel kan man nämna samfällda projekt som vägprojekt och dikesprojekt som flera skogsfastigheter genomför gemensamt. Där är det splittrade ägandet och stora antalet dödsbon nog en utmaning, säger Slotte.

"Arvsskatten är horribel"

En skogsägare som är glad över skattelättnaderna är Martin Markén i Vörå. Men enligt honom räcker det ändå inte med lättnader.

- Jag tycker att det är horribelt med arvsskatt. Först har jag betalat arvsskatten, för det andra har mina barn gjort det och för det tredje barnbarnen som snart får ta över. Dessutom har det betalats arealskatt på skogarna. När någon annan tar över så har skogens värde farit till staten i alla dessa år, säger Markén.

Markén äger så pass mycket skog att de nu planerade skattelättnaderna skulle ge hans efterträdare lättnader när de säljer sin skog.

Martin Markén står utomhus
Bildtext Martin Markén.
Bild: Yle/Axel Brink

I Österbotten bor skogsägarna i regel ganska nära sin skog, vilket inte är regel i hela landet. Därför har man lättare att ta hand om sina skogar. Men de som redan har ekonomin i skick behöver sällan göra det.

- I dagens läge är det få skogsägare som har tid, ork och möjlighet att fara tills skogs och hugga själv. Det är mera en hobby.

Markén har ändå hopp om att hans arvtagare kommer att ta väl hand om skogen.

- Det finns vissa som är intresserade av skogen. Men om de har betalat för den är en annan sak, säger Markén.