Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Belastningen på havet i Hangö minskar

Från 2016
Blågröna alger vid en strandkant.
Bildtext Kväve är det näringsämne som mest påverkar förekomsten av alger.
Bild: Yle/Gitte Laurell

Punktbelastningen på havet utanför Hangö minskar långsamt. Norr om Hangö har belastningen nästan helt upphört. Söder om Hangö är belastningen oförändrad.

Vattenforskare Ralf Holmberg vid Västra Nylands vatten och miljö anser att de stora kväveutsläppen söder om Hangö udd är beklagliga. Kväve är nämligen det näringsämne som mest påverkar algförekomsten i våra kustvatten.

Tre fjärdedelar av kvävebelastningen kommer från företaget Hangon Puhdistamo och en fjärdedel från Stormossens reningsverk. Vattnet från båda reningsverken leds ut i havet söder om Hangö via ett gemensamt rör.

Den största orsaken till att belastningen norr om Hangö udd nästan har försvunnit är att industrierna har gjort stora förbättringar.

Belastningen från sprängämnestillverkaren Forcit minskade kraftigt efter att företaget år 2002 började frakta bort utsläpp som innehåller kväve.

Korvskinnstillverkaren Visko Teepaks utsläpp försvann helt och hållet då fabriken började leda avloppsvattnet till Stormossens reningsverk i Hangö hösten 2014.

Diskussion om artikeln