Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

250 000 syriska flyktingbarn går inte i skola i Libanon

Från 2016
Syriska flyktingbarn i skola i Libanon. Tre par barnfötter under en skolbänk med skolböcker på.
Bild: EPA

Mer än hälften av de nästan 500 000 syriska barn i skolåldern som är registrerade i Libanon är inte inskrivna i skolan, rapporterar människorättsorganisationen Human Rights Watch.

I den 87 sidor långa rapporten beskriver Human Rights Watch vad Libanon gjort för att förbättra läget för de syriska barnen. Libanon har bland annat låtit barnen gratis skriva in sig i kommunala skolor.

Libanon har också bland annat ökat skolornas kapacitet och inlett ett eftermiddagsskift för syriska barn i 238 skolor under åren 2015-2016.

HRW uppmärksammar ändå att alla skolor inte följer inskrivningsreglerna och att mer donationer behövs för de syriska familjerna och Libanons överansträngda skolsystem.

Ett syriskt flyktingbarn med blå ryggsäck promenerar i ett flyktingläger med tält i Libanon mit skolan.
Bildtext Ett syriskt flyktingbarn går till skolan från ett flyktingläger i Libanon.
Bild: EPA/WAEL HAMZEH

Libanons strikta regler kring förnyandet av uppehåll leder i sin tur till att många syrier tvingas hålla barnen borta från skolorna. Reglerna hindrar också familjerna att röra sig och leder i sin tur till fattigdom och ekonomiska svårigheter för barnens skolgång.

Flera familjer är rädda för att bli gripna om de upptäcks då de söker arbete eller om de arbetar.

70 procent av de syriska familjerna i Libanon levde under fattighetsgränsen år 2015 och många har inte råd med skolrelaterade kostnader så som transport eller skolmaterial.

Andra är beroende av de inkomster deras barn får från ett jobb, som igen hindrar barnen från att gå i skolan.

Viktigt för att behandla trauma

Tillgång till skola och utbildning är avgörande i försöken att hjälpa barnen att behandla trauman orsakade av krig och landsflykt. Skolgången ger också barnen verktyg för att de ska klara sig i värdländer så som Libanon och i framtiden kunna bygga upp Syrien igen, betonar rapporten.

– Barnens utbildning har gått bakåt. De har ingen framtid. Vi lämnade vårt land och våra hem och nu har inte ens de en utbildning eller en framtid, säger föräldern Jawaher i Norra Libanon i rapporten.

”Det höga antalet flyktingbarn som inte går i skolan innebär en omedelbar kris. Utbildning är en grundläggande rättighet. Alla barn i Libanon, syriska flyktingar inkluderade, har enligt folkrätten rätt till grundutbildning och möjlighet till andra stadiets utbildning, utan att bli diskriminerade", står det i rapporten.

Vi lämnade vårt land och våra hem och nu har inte ens de en utbildning eller en framtid.

Jawaher, förälder i Norra Libanon.

Skolornas kapacitet har ökat sedan 2011 men under 2015-2016 har skolor nekat syriska barn utbildning bland annat på grund av att det inte fanns lediga platser i skolorna där flyktingbarnen fanns.

Libanon

  • 4,5 miljoner invånare.
  • 1,1 miljoner registrerade syriska flyktingar, varav nästan 500 000 är barn.
  • Bara 158 000 flyktingbarn går i kommunala skolor. 87 000 barn är inskrivna på privata skolor.
  • I Libanon går endast 3 procent av syriska ungdomar i åldern 15–18 i skolan.

Svårare för barn med funktionsnedsättning

Syriska barn med funktionsnedsättning har ännu svårare att få gå i skola än de andra barnen, enligt rapporten.

Kommunala skolor i Libanon har redan tidigare haft problem med att inkludera libanesiska barn med funktionsnedsättning och nekar dem möjligheten att gå i skolan. Det gör läget ännu svårare för syriska flyktingbarn med funktionsnedsättning som vill gå i skola.

Syriska flyktingbarn står vid bord med symaskiner och deltar i en syslöjdsklassi östra Libanon.
Bildtext Syriska flyktingbarn deltar i syslöjdsundervisning i östra Libanon.
Bild: EPA/WAEL HAMZEH

Syriska barn med funktionsnedsättning som skriver in sig i skolor stöter exempelvis på diskriminering från skolans håll. De kommunala skolorna ser bland annat inte till att de får en utbildning som håller samma kvalitet som andra barn får.

Vill förhindra en förlorad generation

HRW:s rapport betonar också att det även ligger i Libanons intresse att förhindra att en förlorad generation skapas, när över 250 000 syriska barn vägras utbildning. Det försämrar också barnens möjligheter att leva tillsammans med libaneser, bidra till den libanesiska ekonomin och hjälpa till att bygga upp Syrien i framtiden.

Syriska flyktingbarn  sitter bakom pulpeter i ett klassrum i östra Libanon.
Bildtext Syriska flyktingbarn i skola i östra Libanon.
Bild: EPA/WAEL HAMZEH

Förutom donationer behöver Libanon enligt HRW också ändra reglerna som försämrat barnens möjligheter att gå i skola och se till att de har realistiska möjligheter att läsa vidare.

HRW poängterar också att Libanon borde låta syrier komma in på arbetsmarknaden och samtidigt låta utbildade syriska lärare utbilda flyktingbarn.