Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kyrkoherde valdes på diskriminerande grunder

Från 2016
Uppdaterad 20.07.2016 11:02.
Lagbok.
Bild: YLE/Arja Lento

Enligt förvaltningsdomstolen i Helsingfors har församlingsrådet i Petrus församling diskriminerat en kandidat i valet av kyrkoherde. Domstolen anser att Monica Heikel-Nyberg har diskriminerats på grund av kön och ålder.

I oktober 2014 valde Petrus församling i Helsingfors en ny kyrkoherde. Valet gjordes av församlingsrådet bakom lyckta dörrar.

Det är helt okej att inte välja mig, men då ska det gärna ske på enahanda grunder.

Monica Heikel-Nyberg

Enligt förvaltningsdomstolen i Helsingfors har församlingsrådet agerat fel. Domstolen anser att Heikel-Nyberg är mer meriterad än pastor Daniel Björk, som valdes till tjänsten.

Nu har domstolen hävt valet och förkastat församlingsrådets önskan om att hålla handlingarna hemliga.

Heikel-Nyberg: Viktigt principbeslut

Monica Heikel-Nyberg tycker att det är frågan om ett viktigt principbeslut.

- Processen fördes på ett sätt som jag upplevde att var oerhört ojämlikt. Det har alltid varit viktigt för mig att saker går rätt till. Det är helt okej att inte välja mig, men då ska det gärna ske på enahanda grunder, säger hon.

Monica Heikel-Nyberg
Bildtext Monica Heikel-Nyberg är glad och lättad över förvaltningsdomstolens beslut.
Bild: Hedvig Långbacka

Då Heikel-Nyberg inte blev vald till kyrkoherde, lämnade hon in en rättelseyrkan till församlingsrådet. Det var efter att församlingsrådet förkastat yrkan som hon överklagade till förvaltningsdomstolen.

- Församlingsrådet hade helt klart redan från början bestämt vilken kandidat de ville ha.

Församlingsrådet hade helt klart redan från början bestämt vilken kandidat de ville ha.

Monica Heikel-Nyberg

För tillfället arbetar Heikel-Nyberg som kaplan vid Johannes församling i Helsingfors. Hon trivs bra med sitt nuvarande jobb och vet inte ännu vad nästa steg blir.

- Det beror väldigt mycket på hur Petrus församling ser på saken.

"Viktigt beslut inför kommande val"

Heikel-Nyberg anser att domstolens beslut är viktigt också med tanke på kommande kyrkoherdeval.

- Jag tror att beslutet kommer att läsas noga både i kyrkostyrelsen och domkapitlet. Det ger väldigt klara riktlinjer för hur ett sådant här val ska gå till och vad man ska beakta.

Kyrkpressen var först ut med nyheten.

Kyrkoherden kommenterar inte

Yle Huvudstadsregionen når församlingens kyrkoherde Daniel Björk på sommarvistelsen i Larsmo.

- Tyvärr har jag ingen kommentar i det här skedet gällande valet, utan hänvisar till församlingsrådet, säger Daniel Björk via SMS.

Kyrkoherde Daniel Björk
Bildtext Kyrkoherde Daniel Björk.
Bild: Yle / Eero Poskela

Församlingsrådet kommer att mötas på fredag under ledning av viceordförande Caroline Sandström för att dryfta frågan.

Rättelse 20.7.2016 kl.9.00: I artikeln stod felaktigt att Hufvudstadsbladet var först ut med nyheten. I verklighet var det Kyrkpressen som först rapporterade om beslutet.
Uppdatering 20.7.2016 kl. 11.00: Kommentar av kyrkoherde Daniel Björk tillagd.

Diskussion om artikeln