Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Historiens vingslag känns fortfarande på Kvarnåsen

Från 2016
Den röda kvarnen som står på Kvarnåsen i Lovisa.
Bildtext Den snart 200 år gamla kvarnen på Kvarnåsen är i gott skick och renoverades för endast några år sedan.
Bild: Yle / Hanna Othman

En gång i tiderna växte det inga träd på Kvarnåsen i Lovisa och det stod ett tiotal kvarnar på rad. Idag finns bara en kvarn kvar och åsen är en populär friluftsled.

Kvarnåsen i Lovisa är en rullstensås. På 1700-talet fanns där inga träd och det gjorde höjden intill staden till en perfekt plats att bygga kvarnar, vindarna från Lovisaviken fick vingarna att gå runt.

Under 1800-talet försvann de flesta kvarnarna småningom, speciellt mot slutet av 1800-talet då det började växa träd på åsen. Stadsfullmäktige beslöt år 1882 att så skog.

På kvarnens tak finns en vimpel i metall som det står 1826 på.
Bildtext På kvarnens tak finns en vimpel i metall som det står 1826 på.
Bild: Yle / Hanna Othman

Den röda mamsellkvarnen från år 1826 som står kvar på Kvarnåsen har tidigare stått på ett annat ställe längre norrut och flyttades dit den står nu år 1926. Innan dess fanns det på platsen en liten utsiktspaviljong.

Kvarnåsen har varit och är än idag främst en rekreationsplats. Men under åren har man också tagit byggnadsmaterial från åsen. Efter att Lovisa brann år 1855 tog man mängder av sand från den östra sidan, spåren finns ännu kvar idag i form av stora gropar. Sedan år 1900 finns det ett förbud på att ta stenar från Kvarnåsen.

Kuckostenens utsiktstorn i Lovisa.
Bildtext Kuckustenens utsiktstorn är byggt i jugendstil.
Bild: Yle / Hanna Othman

Badortsgästerna njöt av utsikten

Åsens betydelse var stor under Lovisas badortstid. Badgästerna promenerade ofta uppe på åsen till de olika utsiktsplatserna. På Kuckustenen i södra ändan av åsen fanns en utsiktsplats i en våning byggd i trä redan på 1800-talet. År 1906 byggdes den tre våningar höga utsiktsplatsen i gjutjärn som finns kvar ännu idag.

Närbild på bänkarna i Kuckostenens utsiktstorn.
Bildtext Närbild på bänkarna i tornet.
Bild: Yle / Hanna Othman
En detalj som föreställer en fågel på Kuckustenens utsiktstorn.
Bildtext En fågel på Kuckustenens utsiktstorn.
Bild: Yle / Hanna Othman

Under krigen fanns det ännu en fjärde våning i trä uppe på Kuckustenens utsiktstorn. Den användes av Lottorna som höll utkik efter fienden. Från utsiktstornet kan man se Dunkahäll, Svartholm och ut mot Hudöfjärden. Nuförtiden syns Hästholmens kärnkraftverk också tydligt i horisonten.

Utsikten från Kuckostenens utsiktstorn. Lovisaviken och holmar.
Bildtext Utsiktstornets högsta nivå ligger 49 meter över havsytan.
Bild: Yle / Hanna Othman
Vy från Kuckostenen mot Hästholmens kärnkraftverk.
Bildtext Hästholmen mot horisonten.
Bild: Yle / Hanna Othman

Intill den röda kvarnen står en rysk kanon som staten deponerade där år 1995 till minne av att där stod en luftvärnspjäs under kriget. Under kriget var kvarnen nerplockad och öppningen på åsen var en luftvärnsplats varifrån det sköts.

Från Kvarnåsen kan man se ut över Lovisas tak.
Bildtext Från Kvarnåsen kan man se ut över Lovisas tak.
Bild: Yle / Hanna Othman

På åsen finns också tre begravningsplatser; den gamla begravningsplatsen, den nya begravningsplatsen och den ortodoxa begravningsplatsen. Den gamla begravningsplatsen är speciell eftersom den antagligen är den äldsta begravningsplatsen i Finland utanför en kyrka. En av de första som är gravsatta där är kyrkoherden David Stark, året var 1755.

Yle Nyheter Östnyland: Kvarnåsen i Lovisa

8:27

Pia Wilhelmson, tidigare museichef i Lovisa, intervjuades för artikeln. Artikeln ingår i Yle Östnylands serie om Östnyländska grottor och höjder.

Pia Wilhelmson.
Bildtext Pia Wilhelmson.
Bild: Yle / Hanna Othman

Diskussion om artikeln