Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattnet i Svartån bättre än tidigare

Från 2016
Svartån mynnar ut i Pojoviken.
Bildtext Svartån mynnar ut i Pojoviken.
Bild: Yle/Petra Thilman

Vattnet har blivit bättre i Svartåns nedre lopp. Det är i synnerhet vattnets hygieniska kvalitet som blivit bättre. Det beror på att Svartå reningsverk stängdes hösten 2015.

Svartå reningsverk var den sista punktbelastaren i Svartåns nedre lopp. Från och med hösten 2015 leds avloppsvattnet till Karis-Pojo centralreningsverk för behandling.

Vattenkvaliteten i Svartån är nu rätt lika längs med hela ån. Det visar Västra Nylands vatten och miljös samkontroll från 2015.

Mild vinter dåligt för vattenkvaliteten

Vintern 2015 var vattnets hygieniska kvalitet däremot mycket dålig och mängderna bakterier var stora. Västra Nylands vatten och miljö tror att det här beror på att den milda vintern medförde en stor diffus belastning från markerna omkring ån.

Effekterna av den diffusa belastningen är tidvis ganska tydliga, men vattenkvaliteten i Svartån är ändå bättre än före 2007.

Nytt vatten i Pojoviken

Det strömmade in nytt vatten i Pojoviken i slutet av 2015. Det ledde till att syreläget förblev en aning bättre än under de sensate åren. Syreläget i Pojoviken var trots det dåligt även senhösten 2015.

I vikens södra del kunde inga effekter av belastningen från Ido Badrum noteras.

Liten inverkan av Tenala-Marin

I samkontrollen undersökte Västra Nylands vatten och miljö också effekterna av Tenala-Marinas verksamhet.

Effekterna är svåra att särskilja från den övriga diffusa belastningen. Västra Nylands vatten och miljö antar att Tenala-Marins inverkan är liten.

Trots hamnverksamheten har man inte påträffat mineralolja i vattnet på väldigt länge.

Diskussion om artikeln