Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Stäng dörrar och fönster” – stora byggprojekt i Helsingfors försämrar luftkvaliteten i närområden

Från 2016
Byggarbetsplats i Mellersta Böle
Bildtext I Mellersta Böle pågår ett stort byggprojekt som dammar.
Bild: Yle/ Karin Filén

Stendamm och damm från sprängningsarbeten kan orsaka förtret för personer som bor i närheten av byggnadsarbeten. Speciellt astmatiker är drabbade, men det finns inte orsak att använda andningsskydd, menar luftvårdsexpert.

Böle, Busholmen, Fiskehamnen. Alla de tre stadsdelarna har enorma byggprojekt som orsakar miljöbekymmer för de som bor i närheten. Speciellt astmatiker drabbas av dammet.

Enligt luftvårdsexpert Maria Myllynen på samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har luftkvaliteten i Helsingfors varit mest god i juli. Det har inte förekommit desto mera gatudamm eller avgaser. Det här beror bland annat på att trafiken under sommarsemestrarna är mindre.

Långvariga projekt påverkar invånarna

Däremot är partiklarna i luften desto fler i trakterna kring byggarbetena.

- Stendamm och damm från sprängningsarbeten påverkar människans luftvägar, det drabbar främst astmatiker. Det finns ändå inget behov att använda andningsskydd, säger Myllynen.

Det finns ändå inget behov att använda andningsskydd.

Maria Myllynen, HRM

Enorma byggarbeten finns i Böle, på Busholmen och i Fiskehamnen.

- Byggarbetena skadar invånarna eftersom de pågår i veckor, månader och år.

Enligt Myllynen ska de som bor nära stora byggarbeten hålla sina dörrar och fönster stängda. Om lägenheten har ett tilluftsfilter ska det bytas oftare än vanligt.

- Byggarbetena har miljötillstånd som miljöcentralerna övervakar. Vi har under året fått samtal om de stora byggprojektena och vid behov går någon och kontrollerar att allt är i sin ordning.

Yle Helsinki / Minna Karila. Här kan du läsa artikeln på finska.

Diskussion om artikeln