Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sideby skifteslag jobbar för att bevara Yttergrund i byns ägo

Från 2016
Yttergrunds fyr i Sideby.
Bildtext Yttergrunds fyr i Sideby.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Statens avsikter att sälja Yttergrunds fyrö väcker reaktioner i Sideby, där skifteslaget försöker hindra att ön ska bli privatägd.

Genom en skrivelse till statsrådet, miljöministeriet och senatsfastigheter hoppas de att försäljningen avbyts och att området i fortsättningen ska vara i byns ägo.

- Ifall Yttergrund övergår i privat ägo begränsar det allmänhetens möjligheter att använda Yttergrund. Det här är ingen lycklig utveckling, säger Tomas Teir, sekreterare i Sideby skifteslag.

Sideby skifteslag anser att hela ön borde återbördas till Sideby.

Staten löste in Yttergrund i slutet av 1880-talet när fyren skulle byggas på ön. Ön ägdes då av fyra hemman i Sideby.

Kostade staten 4000 mark

- I tiden betalade staten en ersättning på 4000 mark för att inlösa holmen. 1891 fick staten lagfart på området. Sideby skifteslag är villigt att betala tillbaka inlösensumman, som motsvarar 830 euro i dagens pengar, säger Teir.

Yttergrunds Fyr ägs av Trafikverket och är inte till salu. Försäljningen, eller ett återbördande till Sideby skifteslag, gäller endast själva ön på 14 hektar och fyrvaktarstugorna som finns på ön.

Staden Kristinestad har förköpsrätt på området men det är ännu inte klart om staden tänker utnyttja förköpsrätten.

Eftersom skifteslaget inte kan vara avtalspart eller förhandlingspart med staten, har de bett om hjälp av staden Kristinestad, som har rätt att vara förhandlingspart med staten.

I dagens läge är det meningen att Krs inte ska ha några kostnader för området, utan endast fungera som mellanhand.

Ingår i skyddsområde

Yttergrund ingår i Natura 2000 nätverket och är en del av skyddsområdet Kristinestads skärgård.

Det här talar emot en försäljning till privata intressen, anser skifteslaget, som också anser att områdets kulturhistoriska betydelse, med bland annat nordens näst högsta fyr, talar för att ön även i fortsättningen borde få användas i rekreationssyfte.

- Om en privat person äger den bestämmer de ju vem som får vistas på ön. Holmen är 14 hektar stor och allt kan inte räknas till hemfriden, eller privat område.

Den svåraste situationen skulle vara om Yttergund skulle köpas upp av ett stort företag, anser Teir, eftersom det skulle innebära att det blir så gott som omöjligt för andra att ta i land på holmen.

- Kommer det ett tillräckligt stort bolag har de rätt att göra i princip vad de vill. Att det är ett Natura område i dag väger nog förhållandevis lätt om det är ett tillräckligt stort företag som vill bygga en representationsvilla där.

- Jag har svårt att tänka mig att en helt utomstående ägare skulle ha intresse av att bevara de gamla fyrmästarbostäderna eftersom de inte längre motsvarar dagens krav på bekvämlighet.

Bror Eriksson, Tomas Teir och Nina Ingves
Bildtext Tomas Teir, sekreterare i Sideby skifteslag.
Bild: YLE/Pia Lagus

Senatsfastigheter vill ha anbuden på Yttergrund senast den 15 augusti. Just nu är alla på semester och har inte gått att få tag på för kommentarer.

- Statsrådet kan besluta att senatsfastigheter avbryter, speciellt om staden Kristinestad visar intresse för området för att föra det vidare till Sideby skifteslag.

- Det vore moraliskt rätt av staten att ge första förhandling år Kristinestad stad som mellanhand för skifteslaget. Eftersom staten en gång i tiden har tilltvingat sig området så vore det inte mer än rätt att området ska återbördas till den ursprungliga ägaren.

- Alternativet är att det sker helt vederlagsfritt. Det kan ju knappast vara statens mening att göra pengar på egendom som de en gång i tiden har tvångsinlöst.

Viktigt utflyktsmål

Holmen är viktig som utflyktsmål. Kristinestad Skepparklubb har hyrt området och stugorna av staten.

- Yttergrund har i långa tider varit ett utflyktsmål. Min farfar far årligen på utflykter till Yttergrund, det har ordnats fyrdagar för allmänheten tillsammans med skepparklubben och Sideby brandklubb. Det är klart att det är viktigt att något som finns inom byns gränser också tillhör byn, säger Tomas Teir.

Enligt Tomas Teir är det statens moraliska skyldighet att ge holmen tillbaka till skifteslaget.

- Eftersom staten inte längre behöver området anser jag inte att staten ska profitera på det utan ge det tillbaka till de ursprungliga ägarna.

Diskussion om artikeln