Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

500 mjölkgårdar färre i Finland – Baltiska länderna allt större hot

Från 2016
En brunvit kalv till en mjölkko.
Bildtext Under det senaste året har nästan 500 mjölkgårdar lagts ner.
Bild: Yle/ Nora Engström

Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut har de baltiska länderna lämnats utanför den politiska diskussionen om mjölkindustrin. Estland, Lettland och Litauen har alla en växande mjölkindustri.

Sedan EU avskaffade produktionskvoten på mjölkmarknaden förra året har de stora producenterna i bland annat Tyskland och Frankrike blivit starkare. Men de baltiska länderna målas också upp som ett större hot än tidigare mot den finländska mjölkindustrin.

– Medan andra dras med överproduktion och låga producentpriser får de baltiska länderna ut stora mängder mjölk på marknaden, säger Pellervos ekonom Lauri Vuori.

Pellervo bedömer att man kan vänta sig ännu svårare tider, i synnerhet eftersom mjölkproduktionen utgör en stor del av Finlands lantbruk jämfört med andra EU-länder.

Färre men större gårdar

Under det senaste året har nästan 500 mjölkgårdar lagts ner.

– Samtidigt har resten av Finlands mjölkgårdar i genomsnitt blivit större. Därför har produktion hållit sig på en ganska stabil nivå, säger Vuori.

Europeiska kommissionen beslöt om ett krispaket på 500 miljoner euro till mjölkgårdar runtom i EU. Exportförbudet mot Ryssland som EU utfärdat slog hårt mot många mjölkproducenter. Ungefär 7,5 miljoner euro beräknas gå till finländska gårdar.

Stadigare för de största

Våren 2015 avskaffade EU produktionskvoten för mjölk. Sedan dess har mjölkproduktionen i EU ökat med ungefär sju procent. Det är ändå de stora producenterna i länder som Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Irland som gynnats mest.

De har vuxit sig större och fått ett stadigare grepp om marknaden. I början av året ökade Irland på sin mjölkproduktion med nästan en tredjedel jämfört med året innan.

Enligt Vuori är utsikterna för Finland dystra, trots att produktionen varit förhållandevis stabil under de senaste tio åren.

– Nu måste man på allvar börja lyfta fram de baltiska ländernas inverkan på mjölkmarknaden i Finland, säger han.

Tero Valtanen/Yle Uutiset

Diskussion om artikeln