Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Holländska män och lettiska kvinnor längst i världen

Från 2016
Familj i solnedgång
Bild: Stocksnap.io/ RachelH

Forskare vid Imperial College i London har genomfört världens hittills största undersökning av längdutvecklingen i olika länder.

Deras resultat presenteras i tidskriften eLife och vid vetenskapskonferensen ESOF i Manchester.

De holländska männen är längst i världen, med en medellängd på 182,5 cm.

De längsta kvinnorna finns i Lettland. De lettiska kvinnorna är i genomsnitt 170 cm långa.

Kvinnorna i Guatemala är kortast, med en medellängd på 149,4 cm. Världens kortaste män finns i Östtimor, Jemen och Laos, där genomsnittsmannen är 160 cm lång.

I Norden är de danska männen och kvinnorna längst.

Undersökningen visar också att finländska män i slutet av 1800-talet var i genomsnitt kortare än svenska, danska och norska män - men hundra år senare har de finländska männen blivit lika långa som män i de andra nordiska länderna.

Längre människor lever längre

Studien ger mycket ny information särskilt om kvinnors längdutveckling.

Hittills har det funnits mer statistik om männens längd bland annat på grund av att de bokförs i militära mönstringar.

Längdutvecklingen varierar mycket globalt - i till exempel östasiatiska länder fortsätter längdutvecklingen att öka, medan den sjunker i flera länder i Afrika och Mellanöstern.

Orsakerna är dels genetiska och dels relaterade till näringsbrist. Barn som drabbats av näringsbrist blir i genomsnitt kortare som vuxna.

Forskarna betonar detta eftersom längre människor i genomsnitt också lever längre och har mindre risk för att drabbas av bland annat hjärtsjukdomar.

Störst har längdutvecklingen varit bland sydkoreanska kvinnor och iranska män, vars medellängd har ökat med upp till 20 cm på hundra år.

Diskussion om artikeln