Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Delade åsikter om att avreglera apoteksbranschen

Från 2016
Apotek
Bild: YLE/ Nora Engström

Apoteksbranschen är hårt reglerad i Finland. Diskussion har väckts om att släppa den fri för konkurrens, i likhet med Sverige och Norge. Konsumentförbundet kräver att medicinerna ska bli billigare och mer tillgängliga. Friare marknad kunde gynna detta men apoteksbranschen motsätter sig.

Synen på apoteken är starkt delad och apoteksförbundets synpunkter har hittills fått gehör hos beslutsfattarna. Den nuvarande regeringens ledstjärna är att gynna all slags fri konkurrens och apoteksdiskussionen är bara en förlängning av detta. Nu menar många att man ska göra slag i saken och släppa apoteksmarknaden fri.

- Medicinerna är svindyra, säger en kund utanför apoteket i Oravais. Det drabbar sjuka och fattiga, alltså man slår på den som ligger. Jag har bott i Sverige i 25 år och där är det konkurrens. Det är alltid bra med konkurrens, säger kunden och välkomnar en ändring.

Landsortsapoteken kan försvinna

Idag är det tillverkarna av läkemedlen som själva sätter partipriset. Men utförsäljningspriset, som apotekskunderna betalar, fastställs av staten. I det nya systemet skulle apoteken kunna prissätta fritt och på så sätt konkurrera om kunderna. Yvonne Kjellman är apotekare i Oravais och gillar inte tanken.

- Kundunderlaget är mindre här, och apoteks- liksom annan affärsverksamhet måste vara lönsam. Vi har inte lika stor möjlighet att sänka priserna i samma utsträckning som apoteken i städerna.

Det här är också en fråga om jämlikhet, menar apotekarna.

- Medicinen bör ha samma pris, oberoende om du bor i Lappland eller i Helsingfors, säger apotekare Kjellman.

Dagligvaruhandeln tar gärna över en del av medicinhandeln. Det här verkar omöjligt för en apotekare med obligatorisk provisorexamen.

- Medicin är inte vilken vara som helst som säljs. Människor behöver information. Det är vårt uppdrag att se till att de får rätt medicin och råda dem att ta den på rätt sätt, säger Yvonne Kjellman.

Kvinna står framför apotekshylla och tittar in i kamerarn
Bildtext Yvonne Kjellman.
Bild: Yle/Jussi Laine

Även antalet apotek begränsat

En farmaceut har tre års universitetsutbildning, en provisor ungefär fem år. Utan provisorexamen kan man inte driva apoteksverksamhet i Finland.

I dag är också mängden apotek begränsad av staten. Fimea är den instans som beviljar tillstånd att bedriva apoteksverksamhet. Även det här vill man ändra på, så att var och en med provisorexamen kan grunda ett apotek om hen vill. På så sätt kunde man öka tillgängligheten.

I stadsdelen Brändö i Vasa kommer Nestor Sparv ut från apoteket med en påse i handen. Han tror inte att folk börjar gå runt i stan och leta de billigaste medicinerna. Men att mediciner är dyra, det håller han med om.

- Både min hustru och jag har flera mediciner, berättar Nestor Sparv. Så det blir att gå hit varje vecka. Det blir verkligen dyrt.