Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gästhamnarna blir allt dyrare men servicen bättre – kolla hamnavgifter på din rutt här

Från 2016
Uppdaterad 01.08.2016 07:26.
Båtar vid gästhamnsbryggan vid Porkala Marin i Kyrkslätt.
Bildtext Vid Porkala Marin i Dragesviken på Porkala udd får övernattande båtlag betala 18 euro i hamnavgift. Hela lsitan över hamnavgifter och tillgång på service hittar du längst ner i artikeln.
Bild: Niklas Evers

Gästhamnarna tar i medeltal nästan 20 euro i hamnavgift per dygn, visar Yle Nyheters kartläggning. Vill man besöka de större gästhamnarna ska man vara beredd att betala en hamnavgift på närmare 30 euro. Men samtidigt som hamnavgifterna stigit har också servicen blivit bättre.

Yle Nyheter har kartlagt hamnavgifterna och serviceutbudet vid 175 gästhamnar vid den finländska kusten och skärgården. Längre ner i artikeln hittar du hela listan över hamnavgifterna.

Finlands dyraste gästhamnar ligger i Helsingfors och på Åland. På Skatudden i Helsingfors går hamnavgiften lös på 40 euro per natt om båten är under 40 fot lång. Vill du ligga med sidan till med en längre båt närmar sig priset 100 euro per natt.

På delad förstaplats kommer hotell Havsvidden i Geta på Åland där hamnavgiften också är 40 euro.

De här två hamnarna är ändå extremfall. För hela landet ligger hamnavgifternas medelpris på drygt 18 euro. Vid de mer välutrustade hamnarna, där el, vatten, duschar, bastu och internet ingår är hamnavgiften oftast närmare 30 euro.

Grafik över hamnavgifterna längsmed den finska kusten.
Bildtext Hamnavgifterna är dyrast på Åland och billigast längs med kusten i Bottniska viken. Men utbudet på service varierar också kraftigt mellan de olika gästhamnarna.
Bild: Jyrki Lyytikkä.

Större efterfrågan på el och rinnande vatten

Orsaken är delvis den allmänna kostnadsökningen, men en allt större efterfrågan på bättre service vid gästhamnarna spelar troligtvis en större roll.

- Världen går framåt och också båtarna blir bekvämare, säger Herrick Ramberg, som driver flera gästhamnar i Skärgårdshavet, bland annat i Nagu och Korpoström.

Ramberg berättar att båtgästerna förväntar sig att hamnarna kan erbjuda el, soptjänster, rena toaletter, duschar och bastu.

landströmskablar i gästhamnen Porkala Marin.
Bildtext Flera gästhamnar tar fortfarande en extra avgift för att koppla båten till landsström. Tillgång till el har ändå blivit en av de mest grundläggande serviceformerna i gästhamnar. I Yle Nyheters kartläggning utgår vi från gästhamnspriset med elavgiften medräknad.
Bild: Niklas Evers

- Här avviker de finska hamnarna från gästhamnar i Sverige, vi har alltid en bastu. Folk har också blivit mer miljömedvetna och frågar ofta efter en diskplats, vilket inte var så vanligt tidigare.

God service lockar mer än billiga naturhamnar

Vid Porkala gästhamn i Kyrkslätt har Jörgen Ek precis gasat in i en spilta med sin motorbåt. Han tvekar inte på frågan om vilken service en gästhamn måste ha.

- Bastu är det viktigaste! Ström är också viktigt så man kan se på tv utan att fundera på hur länge batteriet håller, säger Ek.

Han har i flera år åkt med på skärgårdsresor i sina föräldrars motorbåt. Men naturhamnar är han inte van vid, istället är det servicehamnar som lockar.

- En gång för kanske tio år sedan var vi i en hamn utan bryggor, där man måste ankra. Men det är enda gången.

Jörgen Ek framför sin Buster-båt i Porkala Marin.
Bildtext Jörgen Ek kör tycker om att köra hårt med motorbåt. Då han är med och övernattar i större båtar föredrar han välutrustade gästhamnar.
Bild: Niklas Evers

Båtägarna blir fler och säsongen längre

Trots att priserna har stigit anser Ramberg att gästhamnarna inte överprissätter sina tjänster. Han jämför gästhamnarna med campingplatser där priset för liknande tjänster ofta är högre.

- Båtägarna har konstant blivit flera men hur de använder sina båtar förändras. Det verkar ha blivit vanligare att en båt används av flera familjemedlemmar och generationer.

Då fler människor rör sig i farlederna växer också turistnäringen i skärgården.

Hannele och Markku Manninen tankar sin motorseglare i Porkala gästhamn.
Bildtext Hannele och Markku Manninen har varit ute och seglat i skärgården i tre veckor. De säger att gästhamnspriserna varierat mycket under resan mellan Esbo och Nagu.
Bild: Niklas Evers

- Gästhamnarna strävar efter att kunna erbjuda tjänster redan från tidig vår till sen höst, säger Ramberg.

Här spelar också de moderna lättskötta och välutrustade båtarna in. Med en välfungerande båt går det att röra sig på sjön både tidigt på våren och sent på hösten. Dessutom har allt flera privatpersoner börjat ställa sina båtar på varv. Båtarna underhålls då i uppvärmda hallar och kommer tidigare ut på sjön.

- Båtturismen har till en del blivit tidigare än den var då de flesta låg under sina presenningar och skrapade och slipade sina båtar. Samma gäller hösten, i Nagu finns det vissa båtar som kommer hit ännu i november.

Trängre skärgårdshav konkurrerar med Åland

I Yle Nyheters kartläggning av gästhamnar och deras hamnavgifter var Skärgårdshavet det hamntätaste området med 69 hamnar.

Enligt Ramberg råder det en viss konkurrens mellan hamnarna, men han menar att det jämnar ut sig i längden. Ett större utbud kan leda till att flera båtfarare stannar i Skärgårdshavet, vilket mest påverkar gästhamnar längre bort.

- Jag tror att Åland drabbas mest av det här. Semesterdagarna är räknade och man planerar sina rutter noggrant. Blir det en extra övernattning i Skärgårdshavet kan det bli en natt mindre i den åländska skärgården.

Tankningsbrygga i Porkala.
Bildtext Båtbränslet är ofta dyrare än bränslet i servicestationer på land. Enligt en tidigare granskning av Yle Nyheter kostar bensinen på havet i genomsnitt 20 cent mer än på land.
Bild: Niklas Evers

Båtturismen på sparlåga i Österbotten

Medan gästhamnarna ligger tätast i Skärgårdshavet är det glesare i Österbotten.

I hela Bottniska viken, från Torneå till Raumo, hittade vi 42 gästhamnar. Flera av dem är antingen kommunala bryggor eller besöksbryggor i anslutning till caféer och krogar. Lika omfattande service som hamnarna i Skärgårdshavet har, med duschar, bastu och sugtömning är mer sällsynt längre norrut.

Också prisnivån sjunker då man reser norrut. I Bottniska viken låg den dyraste hamnavgiften på 26 euro och medelpriset var knappt 14 euro per dygn, ungefär 9 euro billigare än medelpriset på Åland där hamnavgifterna är dyrast.

Ett sugtömningssystem i Porkala gästhamn.
Bildtext Många gästhamnar erbjuder sugtömningssystem för båtarnas septitankar. Sugtömningen ligger ofta i närheten av tankstationen.
Bild: Niklas Evers

175 gästhamnar med i kartläggningen

Kartläggningen omfattar 175 gästhamnar och -bryggor.

Vi har tagit med hamnar som är märkta på sjökortet med toalett och bryggplats som lämpar sig för övernattning. Med på listan finns också hamnar med bränsleförsäljning som erbjuder övernattningsmöjlighet.

Vissa mindre hamnar saknar prislistor för övernattning eftersom de i första hand erbjuder förtöjningsplatser dagtid. Dessa hamnar är märkta med *) Fri dagsförtöjning.

Skriv gärna i kommentarsfältet om du upptäcker fel i listan eller om din favorithamn inte finns med.

Diskussion om artikeln