Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finland har högsta promillegränsen till havs - vissa är fulla vid rodret

Från 2016
Uppdaterad 05.08.2016 08:32.
Yle Nyheter: Sjöbevakarnas blåsprov - Spela upp på Arenan

Finland är det land där man får vara mest onykter till havs jämfört med Norden och Östersjöområdet. För en del kan gränsen 1 promille betyda att man är så full att man inte ens kan stå. Men också munvatten kan göra att ett blåstest visar rött.

På havet tillåter lagen i Finland att så unga som 15-åringar får köra fritidsbåtar som är upp till 24 meter långa utan någon form av körkort. Utöver det här får båtförarna ha upp till gränsen 1 promille alkohol i blodet.

- Den är ganska hög. Det varierar hemskt mycket från person till person. Vissa kan man inte ens säga att de skulle blåsa över en promille. Andra kan inte ens stå och kör ändå båt, säger äldre sjöbevakare Mikael Rehn vid Porkala udds sjöbevakningsstation. Deras område är officiellt mellan Barösund och Esbo.

Mikael Rehn jobbar som äldre sjöbevakare vid stationen i Porkala.
Bildtext Mikael Rehn jobbar på Porkala udds sjöbevakningsstation.
Bild: Yle/Tove Virta

En högre promillegräns än Finlands finns inte grannländerna eller i Norden då det gäller större fritidsbåtar. Inget av länderna runt Östersjön har högre än 0,5 promille. Ryssland har lägst med 0,16 promille.

Ett nordiskt land, Norge, har högre än 0,5. Där är gränsen 0,8. På Island är gränsen 0,0.

Däremot varierar reglerna för sjöfylleri beroende på båtstorleken i olika länder. Exempelvis i Sverige gäller gränsen 0,2 promille för båtar som är över 10 meter eller som går över 15 knop. För båtar mindre än 10 meter gäller däremot samma promillegräns som i Finland, 1,0 promille.

Den som råkar köra över på estniskt vatten får inte ha en högre promillegräns än 0,5.

Men i Finland kan man straffas också med en lägre promillehalt i blodet om man orsakat en farosituation.

Promillegränser i närbelägna länder

En sänkning till samma som för bilkörkort, 0,5 promille, föreslogs år 2012 men lagändringen gick då inte igenom.

Diskussioner har också förts om sjöfylleri borde påverka körkortet, vilket det inte gör i dag.

Många av dem som sjöbevakarna stannar har druckit en del utan att komma över den höga gränsen.

- Många blåser något, exempelvis en vacker sommardag. Ibland tycker jag att det inte kommer någon alls som blåser helt noll. Men förstås - ute på sjön och en öl då man kör... Men den här sommaren har det hittills varit förvånansvärt få som blåst så mätaren alls reagerat. De flesta har blåst noll, säger Hangöbördige Rehn som numera bor i huvudstadsregionen.

Oftast visar blåsproven klart under eller över promillegränsen.

Jari Linkka och Mikael Rehn jobbar som sjöbevakare på Porkala Udds sjöbevakningsstation.
Bildtext Jari Linkka och Mikael Rehn ute på uppdrag.
Bild: Yle/Tove Virta

Hur reagerar då folk som ska blåsa?

- I stora drag positivt. Också de som blåst över medger för det mesta att det är hans eller hennes eget fel och de tycker att vi gör ett bra arbete.

Men det finns alltid undantag. Det finns också de som har blivit våldsamma.

- De kan vara helt lugna först men då de inser att de blåst över så kan det koka över för vissa. Men mer sällsynt är det nog, säger han.

Straffet för sjöfylleri är böter och bötesbeloppet höjs om man också orsakat fara.

Så här går proceduren till

Sjöbevakningen använder likadana blåstester som polisen.

- Du blåser lugnt i blåsröret några sekunder. Det knäpper då apparaten är färdig, säger Rehn.

Det tar en stund innan resultatet kommer och ju mer alkohol i utandningsluften desto längre räknar alkometern.

- Blir det gränsfall så väntar vi 10 minuter för att se åt vilket håll det går.

En apparat för blåstest som ger mycket noggranna resultat på sjöbevakningens fartyg.
Bildtext Sjöbevakarnas precisionsalkometer.
Bild: Yle/Tove Virta

Om det visar helt tydligt, till exempel 2 promille, så tas inte ett nytt blåsprov. Följande steg är att personen som blåst runt gränsen en promille eller har klart över promillegränsen får sedan blåsa i en mycket känslig precisionsalkometer.

- Med den görs alltid två blåsprov och medeltalet av dem båda ger resultatet.

Precisionsalkometern är så noggrann att resultaten av den godkänns i rätten.

- Den räknas som lika säker som blodprov, den har 99,99 procents säkerhet, säger han.

Dokument från det blåstestet på sjöbevakningens noggranna alkotest.
Bildtext Så här ser dokumentet ut som kommer från precisionsalkometern. Här med redaktörens resultat.
Bild: Yle/Tove Virta

På alla sjöbevakningsstationer finns i dag en precisionsalkometer som tas med vid blåskontrollerna. Det betyder att hela proceduren kan skötas inom en halv timme, till skillnad från förr.

- Tidigare måste vi alltid blanda in polisen, nu kan vi sköta allt själva. Det är också lättare för kunden, det tar inte halva dagen att åka in från sin båt till polisstationen för ett blodprov.

Sjöbevakarna har också möjlighet att ta drogtest av kunderna. Det görs via svalget. Man torkar över tungan och inne i munnen.

- Sedan väntar vi åtta minuter och den visar olika sorters droger.

Visar det något så hjälper inte precisionsalkomätaren, då måste personen vidare till land för att ta ett blodprov.

Munvatten och choklad syns i blåsprovet

Det finns en möjlighet att alkometerna kan ge utslag trots att personen inte har druckit större mängder.

- Om man nyss ha tagit en sup av sin första öl så kan det visa gränsfall.

Men Rehn påpekar att om det verkligen är den första ölen så sjunker promillehalten och stannar under gränsen.

En del ämnen eller livsmedel innehåller alkohol som kan ge utslag trots att man inte druckit alkohol.

- Om man nyss sköljt munnen med alkoholhaltigt munvatten kan den ge utslag som till och med är över enpromillesgränsen. Men det avdunstar förstås mycket hastigt, på några minuter. Om kunden påstår att man sköljt munnen med munvatten så väntar vi ett par minuter för att testa på nytt.

- Vi har själv också testat så vi vet, säger Rehn.

- Annat som kan ge utslag är chokladen Da Capo. Mätaren rör sig om man äter två-tre stycken. Men också det avdunstar genast. Och man äter inte Da Capo för en promille, skrattar Rehn.

Ta med en bensindunk

Då sjöbevakningen stannar en båt så kollar de också registreringar och utrustning såsom flytvästar, släckare och förstås chaufförens skick.

- Flytvästen skulle rädda många. Vi rekommenderar att ha flytvästarna på speciellt i små båtar.

De ska finnas lättillgängliga. Sjöbevakarna sköter också fiske- och jaktövervakning.

Gränsbevakningens fartyg vid Porkala udds station.
Bildtext Porkala udds sjöbervakares fartyg.
Bild: Yle/Tove Virta

Sjöräddning sysselsätter också sjöbevakarna. De skulle önska att båtförarna bättre kunde se till att de har en extra dunk bensin med sig då de åker ut.

- Ett av de vanligaste uppdragen handlar om folk som blivit utan bensin. Redan den här veckan har vi räddat folk några gånger som varit utan bensin.

Rehn ber också båtägarna kolla båtens skick för de bogserar ofta båtförare med motorproblem.

Hastighetsbegränsningarna visar kilometer i timmen

Mikael Rehn har några extra tips på sådant som inte alltid fungerar på sjön.

- Ta andra båtar i beaktande, i synnerhet om du kör med en större båt som ger stort svall.

Han påpekar att det ofta finns stränder och bryggor nära. Ibland råkar sjöbevakarna själva ut för det här.

Sjöbevakningsstationen i Porkala sedd från en av sjöbevakningens båtar till havs.
Bildtext Porkala udds sjöbevakningsstation sedd från havet.
Bild: Yle/Tove Virta

- När vi gör granskningar och vi har någon båt bredvid så blir fok nyfikna och kommer nära och kör i halvplan. Då kommer det en extra stor våg. Det är störande.

Kan folk hantera sina båtar?

- Det är lite som med motorcyklar. Alla kan köra fort och rakt men då man ska köra sakta och manövrera in till bryggan eller båten så kan det blir svårt. Saker som är bra att öva på vid hembryggan innan man åker ut.

En annan sak gäller hastighetsbegränsningarna.

- Minns också att hastighetsbegränsningarna är i kilometer i timmen, inte i knop. Det glömmer folk, eller åtminstone säger de så åt oss, säger Mikael Rehn som jobbat som sjöbevakare i 16 år.

Han ser ändå att sjövettet blivit sakligare med åren.

- Det har gått mot det bättre. Granskningarna har också blivit noggrannare och utrustningen bättre.

Hittills har den här sommaren varit rätt lugn.

- Först nu mot slutet av juli har det varit lite livligare.

Skärdgården strax utanför sjöbevaknignsstationen i Porkala.
Bildtext Sundet vid Porkala udds sjöbevakningsstation där hastigheten är 10 kilometer i timmen.
Bild: Yle/Tove Virta

Diskussion om artikeln