Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nya resekortsläsaren får hård kritik av synskadade

Från 2016
Den nya resekortläsarn på Järnvägstorget.
Bildtext Den nya kortläsarn fungerar med pekskärmen.
Bild: Arda Yildirim

HRT lät olika fokusgrupper testa de nya kortläsarna redan i planeringsskedet. Ändå upplever personer med synskador att det är nästan omöjligt att använda dem.

Kenneth Ekholm, viceordförande för föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland, är inte nöjd med att de nya kortläsarna i kollektivtrafiken är pekskärmar.

Även för dem som ser lite är kontrasterna mellan de olika fälten på pekskärmarna otillräckliga.

Kenneth Ekholm, föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland

- Alla pekskärmar innebär problem för synskadade och personer med nedsatt syn. Även för dem som ser lite är kontrasterna mellan de olika fälten på pekskärmarna otillräckliga.

Kenneth Ekholm har diskuterat de nya kortläsarna med andra synskadade i huvudstadsregionen, och de får mycket kritik.

- De gamla kortläsarna fungerar bra, eftersom de har tydliga knappar med stora siffror på. Nu går vi bakåt, det blir svårare tider för oss.

HRT: Vi jobbar på det

Informationschef Sari Kotikangas på Helsingforsregionens trafik HRT medger att det ännu finns jobb att göra för att öka synskadade kunders användarkomfort.

- Det finns knölar på kortläsarnas kanter som gör det lättare att hitta rätt med händerna. Men för att hitta knölarna behöver man förstås veta vad man letar efter, säger Kotikangas.

Bussarna stannar inte för synskadade på hållplatsen

Biljettköpet är inte det enda svåra momentet i kollektivtrafiken för personer med synskador. Kenneth Ekholm berättar att det är vanligt att bussarna inte stannar för synskadade.

- Tyvärr händer det att bussarna åker förbi hållplatsen, till och med fast den synskadade har en skylt med bussens nummer på. Det är skillnader mellan olika bussbolag, många är bra på att stanna för synskadade men vissa bolag verkar inte bry sig.

Vilken är HRT:s policy när det gäller hur bussarna stannar för synskadade, informationschef på HRT Sari Kotikangas?

- Det är entydigt; bussarna måste alltid stanna. Busschauffören ska stanna för en vit käpp på busshållplatsen, utom om den synskadade har en tydlig lapp som visar att hen ska åka med en annan buss, berättar Kotikangas.

Kenneth Ekholm uppmanar också de andra passagerarna på hållplatsen att ta hänsyn till synskadade.

Det skulle vara till jättestor hjälp om medpassagerarna kunde informera de synskadade om när deras buss kommer.

Kenneth Ekholm, föreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland

- Det skulle vara till jättestor hjälp om medpassagerarna kunde informera de synskadade om när deras buss kommer.

"Kunde ha tänkt ännu mer på synskadade"

HRT lät olika fokusgrupper testa de nya kortläsarna redan i planeringsskedet. Enligt användbarhetsexpert Mikael Johnson vid Aaltouniversitetet syns det att folk på HRT har tänkt också på personer med synskador, men han föreslår ändå ytterligare förbättringar:

- Via en nättjänst på webben borde man själv kunna välja vilken knapp man vill se i apparaten när man visar resekortet. Då kunde man sätta in de knappar som man använder mest jättestort på rutan.

Hur ska HRT utveckla tjänsten i framtiden, Sari Kotikangas?

- Vid årets slut kommer man att kunna höra utrop om kommande hållplatser i lokaltrafiken, både på finska och svenska.

Mikael Johnson köper biljett med den nya resekortläsarn.
Bildtext Mikael Johnson köper en biljett med den nya resekortläsaren.
Bild: Arda Yildirim

Här kan du bekanta dig med de nya kortläsarna.

Diskussion om artikeln