Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Petrus församlingsråd tänker inte besvära sig till HFD

Från 2016
Uppdaterad 03.08.2016 09:43.
Monica Heikel-Nyberg
Bildtext Monica Heikel-Nyberg överklagade valet till förvaltningsdomstolen och fick rätt i frågan i början av juli.
Bild: Hedvig Långbacka

Församlingsrådets vice ordförande Caroline Sandström i Petrus församling säger till Yle Huvudstadsregionen att de inte kommer att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut om att upphäva valet av kyrkoherde.

Det enda vi har kommit fram till är att vi inte kommer att gå vidare med den här rättsprocessen just nu.

Caroline Sandström, Petrus församlingsråd

Helsingfors förvaltningsdomstol beslöt i början av juli att upphäva rådets val av kyrkoherde från 2014. Det här eftersom de anser att rådet har diskriminerat den andra kandidaten Monica Heikel-Nyberg på grund av hennes kön och ålder i och med att de har valt Daniel Björk.

Enligt domstolen är Heikel-Nyberg mer meriterad än Björk, och eftersom rådet i platsannonsen inte har meddelat vilka egenskaper sökandena ska ha är det kandidaten som är mer meriterad som ska väljas till tjänsten.

Besvärstiden går ut

Besvär mot förvaltningsdomstolens beslut måste lämnas in hos Högsta förvaltningsdomstolen senast i dag, onsdag.

- Det enda vi har kommit fram till är att vi inte kommer att gå vidare med den här rättsprocessen just nu, säger församlingsrådet vice ordförande Caroline Sandström.

En möjlighet är att föra dialog och försöka göra upp i godo så att säga, en annan är att det blir nyval.

Caroline Sandström

Oklart huruvida det blir omval

Än så länge kan hon alltså inte säga hur de kommer att gå vidare med saken.

- En möjlighet är att föra dialog och försöka göra upp i godo så att säga, en annan är att det blir nyval.

Sandström kan inte säga när församlingsrådet fattar ett beslut i frågan.

- Tyvärr kan jag just nu inte säga något om tidtabellen, men församlingsarbetet går vidare med en tf kyrkoherde. Jag antar att vi fortsätter försöka lösa det här under hösten, säger Sandström.

Tyvärr kan jag just nu inte säga något om tidtabellen, men församlingsarbetet går vidare med en tf kyrkoherde.

Caroline Sandström

Valet hann aldrig vinna laga kraft

Valet av Daniel Björk hann inte vinna laga kraft förrän rättsprocessen började, men Borgå domkapitel valde ändå Björk till tillförordnad kyrkoherde. Björk har därför skött kyrkoherdens uppgifter sedan början av 2015.

Det är oklart hur länge Björk får fortsätta som tf kyrkoherde. Enligt biskop Björn Vikström är det här något som domkapitlets jurist ska fundera på efter semestern.

Diskussion om artikeln