Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nyaste barometern: Goda utsikter för byggbranschen

Från 2016
Uppdaterad 03.08.2016 13:41.
Byggarbetare uppe i byggställningar
Bildtext Mot slutet av år 2016 kommer blir läget allt bättre inom byggandet, förutspår företagen.
Bild: Yle/Nina Bergman

Det börjar gå lite bättre för serviceföretag och byggföretag. Det förutspår företag i branscherna i Finlands näringsliv EK:s färska konjunkturbarometer.

Inom byggbranschen är utsikterna till och med litet positivare än genomsnittet.

Näringslivet EK frågar fyra gånger per hur de ser på utsikterna för sin bransch. Frågorna går till över 1100 företag med sammanlagt nästan 300 000 anställda i olika branscher.

I den nya konjunkturbarometern är svaren tudelade.

Medan service- och byggbranscherna alltså ser förbättringar, förutspår industriföretagen fortsatt magra tider. Utvecklingen ser enligt dem ut att bli svag året ut.

Läget har inte förbättrats under början av året, produktionen ser inte ut att växa och antalet anställda kan minska ytterligare, varnar industrin.

"Övriga branscherna mot industrin"

Forskningschef Jari Haapasalmi vid EK ser barometern som rätt tudelad. Industrins problem grundar sig bland annat i otillräcklig efterfrågan.

I byggbranschen är problemet något helt annat. Här råder det otillräckligt utbud på yrkeskunnig arbetskraft.

- Man kan säga att det är de övriga branscherna mot industrin.

Direktör Pia Pakarinen vid Helsingforsregionens handelskammare drar likriktade slutsatser.

- Servicebranschen har gjort väl ifrån sig länge. Särskilt i Helsingforsregionen.

Mickelsson väntade bättre

Microsofts direktör för samhällsrelationer, Max Mickelsson, tycker att barometern gav oväntat karga nyheter som helhet. Enligt honom var förväntningarna högre.

Inom it-branschen ser Mickelsson också goda utsikter.

- Det finns en del kompetensområden där företag har problem att rekrytera nya människor. Det här gäller i synnerhet molntjänster och teknologi som har att göra med molntjänster.

Max Mickelsson.
Bildtext Max Mickelsson väntade sig bättre.
Bild: Paula Kukkonen

Finländska företag är mer pessimistiska än företag i EU i det stora hela. Jämfört med till exempel Sverige vågar de finländska företagen mindre.

- Jag har inte ett absolut svar på vad det beror på. Men det har säkert att göra med att vi har fler osäkerhetsmoment i Finland just nu än i Sverige, säger Mickelsson.

Diskussion om artikeln