Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Karleby gård, inklämd mellan motorvägen och Svartsån

Från 2016
Uppdaterad 07.08.2016 15:34.
Hus på rad på Karleby gård.
Bildtext Karleby gårds karaktärsbyggnad ligger på en kulle alldeles intill Svartsån.
Bild: Yle / Hanna Othman

På 1970-talet byggdes motorvägen rakt över deras åkrar och senare fördämdes Svartsån för Nestes bruk. Karleby gård i Borgå har sett mycket av samhället runtomkring förändras.

De flesta som kört längs väg sju österut har med stor sannolikhet märkt den vackra, gamla ladugården som ligger på höger sida om vägen före avtaget vid Drägsby gård, väster om Borgå centrum. Ladugården är röd och ligger precis intill Svartsån, där den ringlar sig genom gröna åkrar, bara hundra meter från motorvägen.

Om du tittat mera noga så har du kanske också urskiljt ett par gula hus bakom träden intill. Husen och ladugården hör till Karleby gård, en gård vars historia går tillbaka till 1500-talet. Då slog Hans Skalm samman tre små hemman till ett frälsesäteri med namnet Kaspersbacka.

Ladugården på Karleby gård som syns från motorvägen.
Bildtext Ladugården på Karleby gård som syns från motorvägen.
Bild: Yle / Hanna Othman

Idag ägs Karleby gård av fyra syskon som bedriver det som en jordbrukssammanslutning. Åkrarna på 83 hektar är utarrenderade. Deras farfar köpte gården år 1927.

- Gården har egentligen en väldigt sorglig historia, säger Janne Söderholm, en av ägarna. Innan vår släkt kom till gården hade den på 200 år hela tjugofem olika ägare. Den var vanskött och det var egentligen ett vrak som införskaffades.

Enligt sägner har någon av Karleby gårds ägare till och med lyckats spela bort gården under ett kortspel på Societetshuset. Ett tecken på hur oviktig gården varit för ägaren, enligt Söderholm.

Största delen av den redan nämnda ladugården är antagligen från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Den delen av byggnaden som är nästan helt byggd i natursten tros vara från mitten av 1800-talet.

Den gamla bagarstugan och ladugården på Karleby gård.
Bildtext Den gamla bagarstugan till vänster torde vara från slutet av 1700-talet. Längst bort ligger den äldsta delen av ladugården. Den smala vägen är gamla Helsingforsvägen.
Bild: Yle / Hanna Othman

Karaktärshuset är väldigt dåligt dokumenterat och Söderholmarna spekulerar att det är byggt i slutet av 1800-talet. Huset är gult, i en våning och i empirestil.

Inne i huset har det renoverats en hel del. De gamla kakelugnarna finns inte längre kvar och mellanväggar har flyttats då det byggdes centralvärme och drogs vattenrör in i huset.

Intill karaktärshuset finns ett annat gult hus som Söderholmarna tror att är Kaspersbackas ursprungliga hemvist. Den äldsta delen är från sent 1700-tal medan den nyaste byggdes år 1938 av de nuvarande ägarnas farföräldrar. Janne Söderholm bor i huset idag.

Karleby gård, ett av de gamla bostadshusen på gården.
Bildtext Den ursprungliga huvudbyggnaden på Karleby gård. Dammen precis bakom huset.
Bild: Yle / Hanna Othman

Husen på Karleby gård ligger alldeles på brinken till Svartsån. Ägarna tycker att vattenmassan är en ögonfröjd och simmar gärna i vattnet. Janne Söderholm påpekar ändå att Svartsån inte längre är en å.

- Under min tid på gården har ån dämts upp, nuförtiden är det en sötvattenbassäng. Oljeraffinaderiet i Sköldvik tar sitt processvatten härifrån. Det betyder att man inte längre kommer med egen båt till havet härifrån, säger Söderholm.

I gamla tider har vägen till Helsingfors gått alldeles intill gården. På 1930-talet byggdes sedan väg 170 en bit ifrån, och på 1970-talet kom motorvägen bara hundra meter från karaktärshuset.

Karleby gårds karaktärshus.
Bildtext Karaktärshuset är byggt i empirestil under slutet av 1800-talet.
Bild: Yle / Hanna Othman

Janne Söderholm säger att han fortfarande inte efter fyrtio år vant sig med ljudet från motorvägen.

- Men det är bara att leva med det som samhället har krävt att få, det vill säga bättre kommunikationer med vidföljande buller. Det som stör nuvarande generation är att föregående generation aldrig satte krav på bullerskydd och sådant som idag är en självklar sak. Kulturmiljön här är förstörd i och med motorvägen.

Svartsån ringlar genom ett grönt landsskap.
Bildtext Svartsån.
Bild: Yle / Hanna Othman

Janne Söderholm säger att det är svårt att säga vad som ska hända med Karleby gård i framtiden. Det finns fyra olika ägare, vilket i sig redan betyder att det finns fyra olika viljor.

- Min farfar sa 1927 när han köpte gården att han vill att Karleby gård blir en arvegårdslägenhet för efterkommande. Det tolkar jag som att han vill att gården ska hållas ihop så länge som möjligt. Det hoppas jag faktiskt vi kan göra.

Vad gäller jordbruksnäringen är Söderholm inte väldigt optimistisk, men i samma väva konstaterar han att jordklotet alltid kommer att behöva mat.

Janne Söderholm på Karleby gård i Borgå intervjuades som en del av serien Östnyländska herrgårdar.

Diskussion om artikeln