Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Ska Posten sluta med all paketservice?"

Från 2016
Uppdaterad 05.08.2016 14:36.
paket
Bild: Yle/Monica Slotte

En tipsare har hört av sig till Yle Spotlight med anledning av en tidningsnotis i slutet av juni. Tipsaren är orolig för att Posten ska sluta erbjuda pakettjänster.

FNB-notisen som tipsaren hänvisar till har rubriken "Posten behöver inte dela ut paket" och gäller Kommunikationsverkets beslut från den 28 juni som gäller samhällsomfattande tjänster.

Av nyheten har tipsaren fått uppfattningen att Posten inte längre kommer att erbjuda pakettjänster.

"Rubriken antyder att de slutar dela ut paken men jag tolkar texten så att de slutar helt med all paketservice, även postningen av paket. Är det så är detta helt förkastligt!!" skriver tipsaren.

Vi har undersökt frågan och har lugnande besked till tipsaren. Posten och övriga företag kommer att fortsätta erbjuda sina tjänster på paketmarknaden.

Vad innebär Kommunikationsverkets beslut?

I korthet kan det färska beslutet beskrivas så att myndigheterna räknar med att konkurrensen på paketmarknaden fungerar och Posten inte ska ha en särställning på marknaden.

Postlagen tryggar tillgången till så kallade samhällsomfattande tjänster i hela landet.

Som samhällsomfattande tjänster räknas brev upp till 2 kilogram och postpaket upp till 10 kg (upp till 20 kg för försändelser som kommer från utlandet).

Det ska fortsättningsvis vara möjligt att sända och ta emot sådana försändelser i hela landet på jämlika villkor enligt Postlagen.

Matkahuolto besvärade sig - och fick rätt till sist

Kommunikationsverkets beslut är ett led i en lång process som började år 2011 då en ny postlag trädde i kraft.

Enligt lagen kan de samhällsomfattande tjänsterna tryggas på två sätt, antingen så att ett eller flera företag åläggs att erbjuda tjänsterna eller på marknadsmässiga grunder.

År 2011 beslöt Kommunikationsverket att ålägga Posten skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster både vad gäller brev och paketförsändelser.

Det här innebar att Posten fick en särställning på brev- och paketmarknaden. Posten måste se till att själv erbjuda tjänsterna till rimliga priser och på lika grunder i hela landet.

Samtidigt befriades Posten från momsplikt på de samhällsomfattande tjänsterna.

Matkahuolto paketförsändelse
Bildtext Matkahuolto besvärade sig mot Postens särställning på paketmarknaden - och fick rätt.
Bild: YLE/Minna Almark

Postens konkurrent på paketmarknaden Matkahuolto besvärade sig mot det här beslutet. Matkahuolto har ett liknande utbud av pakettjänster som Posten och ett omfattande nätverk av verksamhetsställen.

Matkahuolto ansåg att Posten inte bör beviljas särställning på marknaden. Efter flera år av processande om bland annat besvärsrätten fick Matkahuolto rätt.

Beslutet från år 2011 fördes tillbaka till Kommunikationsverket som utvärderade marknadsläget och i somras beslöt att häva Postens särställning gällande inrikes paket och paket från utlandet till Finland.

Både Posten och Matkahuolto har nätverk av verksamhetsställen - ofta via ombud - som omfattar så gott som hela landet.

Kommunikationsverket hänvisar i sin motiveringspromemoria också till att även R-kioskerna erbjuder en egen produkt för mindre paket upp till 5 kg som är konkurrenskraftigt prissatt.

Posten förblir dock tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster för paket från Finland till utlandet. Detta har Posten i sin tur besvärat sig om - Posten vill nämligen nu bli av med sin särställning även på den punkten.

Vad händer nu?

Beslutet träder i kraft i slutet av oktober och påverkar konkurrensen på paketmarknaden i Finland. För Postens del ökar kostnadstrycket på inrikespaket eftersom 24 procent moms måste inkluderas i priset. Å andra sidan kan momspliktiga företagskunder dra av momsen i sin beskattning.

Efterfrågan på paketleveranser bland privatpersoner har ökat i och med att handeln har flyttat ut på nätet. Det är osannolikt att tjänsteutbudet skulle bli sämre i det läget, men om så sker kan Kommunikationsverket ingripa med nya beslut.

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Diskussion om artikeln