Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grönområdet Porla firas och fredas i Lojo

Från 2016
Lojo sjö och stränder inbjuder till naturupplevelser i Porla.
Bildtext Grönområdet invid Lojosjön har fredats.
Bild: Yle/Monica Slotte

Fiskodlingsstationen invid Lojo sjö firar 100 års-jubileum. Stödföreningen Pro Porla kan pusta ut: De omtvistade planerna på nya bostäder är inte längre aktuella i området.

För 100 år sedan grundade biologen Hugo Lagus en fiskodlingsstation i Porla invid Lojo sjö. Området fick sitt namn av de porlande källorna som då fanns där.

De gamla fiskodlingsbassängerna i Porla i Lojo.
Bildtext Fiskodlingsbassäng i Porla
Bild: Pro Porla ry

Lagus var en idealist som ville odla fisk för att råda bot på hungersnöden i världen. Han byggde bassänger och försökte få forell, sik och gädda att trivas.

Den småskaliga verksamheten har fortsatt, bland annat i Vilt-och fiskeriforskningsinstitutets regi.

Lojobor på barrikaderna

Under de senaste åren har fiskerimästare Pekka Ilmarinen engagerat sig i området. Han har rustat upp byggnaderna och tagit sig an flora och fauna med varsam hand.

- Det här är Lojobornas gröna vardagsrum. Porla är speciellt populärt bland fågelskådare.

Här kan de bonga sjöfåglar bättre än nån annanstans i Finland, säger Ilmarinen.

- Man ser ofta fotografer häcka här med sina långa objektiv.

Pekka Ilmarinen demonstrerar roddmaskin som finns med på jubileumsjippot vid Porla i Lojo.
Bildtext Pekka Ilmarinen uppmuntrar till friluftsaktiviteter
Bild: Yle/Monica Slotte

Ilmarinen berättar om populära aktiviteter som ordnas för barn och unga. Äldreboendet intill gör också dagliga utfärder hit.

I bassängerna håller han idag bland annat karp och fåglarna matas med franskbröd.

- Om våren äter de 60 kg bröd per dag. Det låter inte så hälsosamt men de har hållits vid liv.

Omtvistade byggplaner har skrinlagts

Lojo har gjort en helomvändning i fråga om det omstridda Porlaområdet.

Stadsstyrelsen beslutade i början av sommaren att området trots allt inte reserveras för bostäder och hotell utan Porla ska fungera som ett rekreationsområde.

Staden hade tidigare reserverat området för byggjätten Lemminkäinen. Bolaget skulle bebygga en del av det natursköna hundra år gamla fiskodlingsområdet med höghus och hotell.

Stadsplaneringsnämnden tyckte ännu i maj att bostads- och hotellösningen är den som gäller.

Planerna väckte under processens gång starka protester i Lojo.

Tidigare fiskodlingsbassäng i Porla i Lojo
Bildtext Bassängerna får vara ifred
Bild: Yle/Monica Slotte

Styrelsen tvingades sedan rösta två gånger innan det blev klart var de står. Beslutet blev att planeringen går tillbaka till ruta ett.

Bostadsbeteckningen i planen ändras till rekreationsområde. Porla och närbelägna Aurlax vid Lojo sjö ska utvecklas parallellt som ett motions- och rekreationsområde för Lojoborna.

Den forna fiskodlingsdelen av Porla kan vid behov användas för vattenodling, heter det också i beslutet som styrelsen godkände.

En namninsamling för bevarandet av Porla grönområde samlade mer än 4000 underskrifter.

På gång i Porla

Lojobon och konstläraren Maria Léman är engagerad i stödföreningen Pro Porlas verksamhet. Hon är glad över att fiskbassängerna fredats. Det finns andra områden att bygga bostäder på i Lojo, menar hon.

Lojobon och konstnären Maria Léman uppskattar Porlas natur.
Bildtext Maria Léhman har ordnat performans i Porla
Bild: Yle/Monica Slotte

- Jag tycker att Lojoåsen skulle fungera mycket bättre för bostäder än Porla. Där finns både utsikt och trafikförbindelser. Det här området är unikt i sitt slag.

Léman intresserar sig för kulturlandskap och arkitektur och jobbar med performance. Vid Porla organiserade hon ifjol en flashmob.

Då samlades många ortsbor runt en av bassängerna i en stor kram.

- Det är viktigt med platser som erbjuder lugn och ro idag. Här kan man andas och njuta av naturen.

banderoll om Porla som firar 100 år
Bildtext Porla jubilerar och firar
Bild: Yle/Monica Slotte

Föreningen Pro Porla firar fiskodlingsstationens 100-års jubileum 12-14.8 med olika friluftsevenemang, en kulturhistorisk guidning samt ett uruppförande av Kaj Chydenius musik vid huvudfesten.

Diskussion om artikeln