Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Muurainen lovar mera än hotellbesök och seminarier i nya Billnäs

Från 2016
Uppdaterad 09.08.2016 10:41.
Brukspatron Olli Muurainen och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola vid kaffebord i Billnäs.
Bildtext Bruksägare Olli Muurainen och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola diskuterar visioner för Billnäs bruk.
Bild: Yle/Monica Slotte

Brukspatron Olli Muurainen och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola är överens. Båda vill nu få fart på byggprojektet i den gamla bruksmiljön.

Yle Västnyland tog initiativet till ett samtal invid Svartån i fredags, ämnet var framtiden för Billnäs bruk.

Motigt men möjligt

Efter att bruksägaren Olli Muurainen lagt sina hotellplaner på is 2014 har det också hänt positiva saker, menar han. Tre av fem hinder är redan avverkade.

1. Staden Raseborg godkände planen för området.
- Jag är tacksam för det. Den sätter ramarna för fortsatta investeringar, säger Muurainen.

2. Besvären i anslutning till bruksbostäderna har avhandlats.

3. Fiskarsbolaget gick med på att sälja markområdet som Olli Muurainen länge velat köpa.

Ännu återstår:

4. NTM-centralens besvär angående bryggor och byggen vid åstranden.

5. NTM-centralens besvär där speciella hänsyn bör tas till trädfällning och omgivande natur.

Interiör från gammal industrihall i billnäs bruk
Bildtext De gamla byggnaderna kräver en hel del.
Bild: Yle/Monica Slotte

Vi börjar vara inne på sista varvet nu, till och med på slutrakan.

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg

Staden och brukspatronen är ense

Det är med andra ord inte staden som sätter käppar i hjulet för Muurainens framfart. Stadsdirektör Tom Simola vill tvärtom göra sitt yttersta för att allt ska löpa smidigare i fortsättningen.

- Om man jämför nystarten för Billnäs bruk med ett 10 000-meters lopp så vill jag påstå att vi börjar vara inne på sista varvet nu, till och med på slutrakan. Vi är nog ganska samstämmiga om hur vi ska gå vidare och hur vi ska få racet i mål, säger Simola.

Det är när vi kopplar in statliga myndigheter och Närings-, trafik och miljö-centralen som det fortfarande finns delade meningar.

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg

Stadsdirektör Tom Simola är hoppfull om att man internt inom staden ska kunna jobba fram en modell under hösten så att man kommer vidare.

- Olli Muurainen och staden Raseborg är på samma våglängd. Det är när vi kopplar in statliga myndigheter och Närings-, trafik och miljö-centralen som det fortfarande finns delade meningar. Men det ser relativt lovande ut.

Olli Muurainens del av Billnäs bruk väntar ännu på att fortsätta utvecklas.
Bildtext I framtiden kommer bruket att vara öppet för allmänheten.
Bild: Yle/Monica Slotte

Stadens viktigaste uppgift är att möjliggöra saker och ting.

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg

Simola vill röja hinder

Tom Simola valdes till ny stadsdirektör i Raseborg ifjol. Vad kan han tillföra processen, som pågått en längre tid?

- Jag tycker att stadens viktigaste uppgift är att föra en konstruktiv dialog med alla parter och försöka möjliggöra saker och ting. Raseborg måste bli bättre på det och sämre på att skapa begränsningar och göra saker svåra.

Men en byråkrati som uppfattas som långsam kan ju också ses som grundlig och demokratisk?

- Politikerna har varit mycket positivt inställda till Billnäsprojektet, även tjänstemännen i staden. Många av dem har sett vilka möjligheter här finns. Sedan kan man fråga sig: Vad är demokrati? Är det att majoriteten bestämmer eller att fem personer av 29 000 kan förhindra ett projekt? Eller att en person ska kunna fördröja det med fem år?

Olli Muurainen tar upp tråden om hur demokrati och byråkrati hänger ihop. Han tycker att samhällets strukturer och modellerna för beslutsfattande och besvär ofta är onödigt stela och snåriga.

- Många gånger kan ärenden stå och falla med enskilda tjänstemän. Då handlar det inte om majoritetens åsikter eller om vad invånarna egentligen tycker.

Vad är demokrati? Är det att majoriteten bestämmer eller att fem personer av 29 000 kan förhindra ett projekt? Eller att en person ska kunna fördröja det med fem år?

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg
mötessal i billnäs bruk
Bildtext Billnäs kan sammanföra olika aktörer.
Bild: Yle/Monica Slotte

"Smidigare i Singapore"

Olli Muurainen vill bygga ett hotell och ett kongresscentrum i Billnäs bruk men vägen är lång. Han har lärt sig att kommunala processer tar tid och att det finns mycket oförutsett som kan inträffa.

Vore det då lättare att genomföra motsvarande byggprojekt i Singapore eller Turkiet?

- Jag har inte genomfört några byggen utomlands. Mina erfarenheter från Finland gör att jag knappast heller försöker. Men Singapore har till exempel en mycket företagarvänlig kultur. Där tänker man så att det som är bra för företagen i sista hand också är bra för landet och dess invånare. Därför fungerar också deras ekonomi, det finns tillväxt.

Där tänker man så att det som är bra för företagen i sista hand också är bra för landet och dess invånare.

Olli Muurainen, brukspatron i Billnäs

Korsbefruktande verksamhet

Det har varit tyst i brukskärnan en lång tid. Men för dagen är Stora smedjan i Billnäs allt annat än tom och öde. Inne pågår en årlig träff för Muurainens anställda: Management Events personal från olika delar av världen. Glada rop tränger ut till åstranden, som snart invaderas av pratsamma unga människor.

Management Events personal på sommarträff i Billnäs bruk.
Bildtext Management Events europeiska personal träffas.
Bild: Yle/Monica Slotte

Management Events är systerbolag till Olli Muurainens andra företag Billnäs Bruk, som äger bruket. Det är företagets samtliga europeiska team, runt 200 personer, som nu samlats för inspiration och utbildning.

- Det här gör vi en gång om året. Det är viktigt att träffas och sporra varandra vidare, att precisera ett gemensamt fokus och också dela ut morötter. Det är stort att bli utsedd till Best Employee of the Year, Årets bästa arbetstagare. Vi vill locka de bästa att jobba för oss och har också ett bonussystem.

Riina Kenttämaa och Irina Niiranen ansvarar för det praktiska vid sommarträffen
Bildtext Riina Kenttämaa och Irina Niiranen svarar för det praktiska under seminariet.
Bild: Yle/Monica Slotte

"Vi vet inte hur världen ser ut efter att besvären är behandlade"

Det Olli Muuranen skissat upp för Billnäs kan på sikt också handla om annat än hotellbesök och seminarier.

- Det som är bra med byggnadsplanen är att den ger utrymme också för nya idéer. Vi vet inte hur världen ser ut efter att besvären är behandlade.

Hans huvudsakliga vision för Billnäs handlar om att ta kongressverksamhet och turism till en ny nivå i Finland. Men runt konceptet kan också andra saker arbetas fram, gärna tillsammans med andra företagare.

- Vårt internationella program för ledarutveckling och nätverkande kan vi dra nytta av här. Men det räcker inte med enbart Management Events.

Dyrare prislapp för Billnäs?

Räcker då stipulerade 25 miljoner för att genomföra det som bruksägaren vill? Det handlar ändå om en omfattande renovering av byggnaderna.

- Vilken summa du än ger så är den egentligen felaktig. Ett projekt av den här kalibern kan svälja hur mycket pengar som helst. Men jag ser inte Billnäs som ett affärsprojekt. Jag satsar på det här av kärlek till den här fantastiska kulturmiljön och vill tänka långsiktigt, förklarar Olli Muurainen.

Den digitala klockan i Billnäs bruk visar hur länge byggandet legat nere.
Bildtext Klockan visar hur många dagar bruket varit stängt.
Bild: Yle/Monica Slotte

Allt går inte att fixa genast, förbättringarna kommer att ske litet i taget.

- Det är inte så att jag slår hela summan i bordet och vi renoverar alla byggnader på en gång. Huvudsaken är att vi kommer igång med arbetet så fort som möjligt.

Bruksbostäderna som han köpte med sin personal i åtanke har redan reparerats för ungefär 200 000 euro om året.

Bruket och byggnaderna väntar

Olli Muurainen är mycket förtjust i bruksmiljön och dess historia och vill förena gammalt med nytt.

- Det viktigaste är att få de gamla byggnaderna i skick och att hitta användningsmöjligheter för dem, poängterar han.

Men hur länge kan staden Raseborg gå med på att husen får vänta på åtgärder?

- Det är ingen akut panik men det är ju alltid bra att projekt framskrider enligt en viss tidtabell. Man har ju gjort en hel del här redan. Här finns superfina miljöer som passar för vilka evenemang som helst och går att utveckla vidare, bedömer stadsdirektör Tom Simola.

Han tycker att utvecklandet av bruksmiljön är på väg i rätt riktning och han gillar Olli Muurainens vision.

- Det här är vad Raseborg och regionen behöver. Och det kommer att locka fler besökare till orten, säger Simola.

Som företagare funderar jag mycket hellre på marknadsföring än sitter i möte med NTM-centralen.

Olli Muurainen, brukspatron i Billnäs

Mera än 600 dagar stängt

De besvär som ännu behandlas och fördröjer nystarten ligger som bäst hos förvaltningsdomstolen.

- Hoppeligen får vi besked därifrån ännu i år så att vi kan komma vidare, säger Tom Simola.

När kommer klockan att sluta ticka fram stängda dagar då?

- Jag är bruksägare och ingen siare. Men som företagare funderar jag mycket hellre på marknadsföring, rumsplanering och hur jag kan motivera min personal än sitter i möte med NTM-centralen, konstaterar Olli Muurainen.

Grinden är stängd och klockan tickar i Billnäs bruk.

Hur länge tickar klockan vid Billnäs bruk?

Bruksägaren Olli Muurainens visioner har fått vänta.

Diskussion om artikeln