Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hur länge tickar klockan vid Billnäs bruk?

Från 2016
Uppdaterad 09.08.2016 10:44.
Grinden är stängd och klockan tickar i Billnäs bruk.
Bildtext Verksamheten ligger fortfarande nere i Billnäs.
Bild: Yle/Monica Slotte

För snart två år sedan stängde bruksägare Olli Muurainen sin del av Billnäs och riggade upp den digitala klockan.

Den räknar dagarna tills byråkratin är i hamn och det är dags för nybygge i bruket.

Ett hotell- och kongresscenter är vad affärsmannen Olli Muurainen en längre tid har velat bygga i Billnäs i Raseborg. Men vägen till hans vision har visat sig vara lång och krånglig.

För tillfället står hans del av bruksmiljön tillbommad, i väntan på att alla byggnadslov och besvär har behandlats.

Det var en gång 2008

Planeringsprocessen för Billnäs bruk inleddes 2008. Två år senare, våren 2010, underteckades intentionsavtalet mellan Olli Muurainen och staden Raseborg. Staden representerades av dåvarande stadsdirektören Mårten Johansson samt Kaj Lindholm, den dåvarande tekniska direktören i staden.

Intentionsavtalet skrivs under
Bildtext Mårten Johansson, Olli Muurainen och Kaj Lindholm skriver under intentionsavtalet.
Bild: Billnäs Samlade Verk

Enligt avtalet skulle Muurainens företag Billnäs Samlade Verk investera 25 miljoner euro i bruket inom loppet av 10 år. Det är miljoner som inte finns på kontot men som hans andra företag Management Events ska arbeta fram. Han kan också tänka sig att ta lån eller hitta andra finansiärer.

Målet är att göra det som tidigare ägaren Pojo kommun inte klarade av: iståndsätta Billnäs bruk och vid sidan av det också skapa över 100 nya jobb. Den kulturhistoriska miljön ska bli levande igen och där ska finnas en fungerande verksamhet.

För att kunna finansiera investeringarna behövs intäkter. En tänkt källa är det nya hotell som Muurainen vill bygga. För ett sådant bygge krävs en ny detaljplan.

Det hela utmynnar i ett planförslag 2012 men förverkligandet stöter på patrull. Byggrättens storlek dryftas liksom antalet våningar som hotellet får ha.

Hjälte eller joker?

Raseborgarna har varit tudelade i förhållande till Olli Muurainen. En del har ansett att han med sitt nya koncept kan rädda Billnäs bruk från att förfalla.

Stadens lednings ser honom som en räddande ängel i ekonomiskt svåra tider. Att underhålla de gamla byggnaderna i bruket är mer än vad Raseborg har råd med.

Men vissa ortsbor och andra företagare har däremot ifrågasatt Olli Muurainens stora byggplaner och bilden av honom som ägare av hela bruket. Och frågat sig om han faktiskt kan leverera vad han lovat.

En karta över detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg.
Bildtext En plan över hur det ska byggas.
Bild: Raseborgs stad

Planeringsprocessen har kantats av besvär och utredningar som fördröjt processen. Man har också opponerat sig mot det hemlighetsmakeri som tidvis präglat stadens förhandlingar med Olli Muurainen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har inte varit odelat förtjust över planerna på att komplettera den kulturhistoriskt värdefulla brukskärnan med stora nybyggen.

Myndigheterna har också velat få säkerhet om att byggprojekten inte stör Svartån som hör till ett skyddat Naturaområde.

Byråkratiska utmaningar

Olli Muurainen var inte beredd på att de kommunala kvarnarna mal långsamt. Frustrationen hos affärsmannen Muurainen fick oanade mått. I november 2014 stänger han sin del av Billnäs bruk eftersom han uppfattar att samarbetet med Raseborgs stad löper trögt.

2015 flyttar han till Singapore där han öppnar ett systerkontor till sitt företag Management Events. Företaget, som verkar i Europa och Asien, fokuserar på företagsledning och utveckling.

Kapitlet om bruksbostäderna

Staden Raseborg hade av Pojo kommun också ärvt gamla kulturhistoriskt värdefulla arbetarbostäder. De fungerade som kommunalal hyresbostäder. Men fastghetsbolaget Bruksbostäder klarade inte längre av att hålla de gamla arbetarbostäderna i skick och sökte en köpare.

En rödtegelbyggnad i 2-3 våningar, en gammal arbetarkasern i Billnäs bruk. Gräsplan, grusgång, lövträd.
Bildtext Hammarborg i Billnäs är ett av bruksbostadshusen. De flesta bruksbostäderna är mindre hus än den här gamla arbetarkasernen.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Muurainen ville och fick köpa över 100 bostäder i Fiskars och Billnäs, trots att det fanns andra hugade köpare och Muurainens anbud inte var det högsta.

Det beslutet ledde till en treårig domstolsprocess som Högsta förvaltningsdomstolen slutligen satte punkt för i juni ifjol.

Ett försök att få fart på planläggningen

För att påskynda den nya planen för Muurainens del av Billnäs bruk valde Raseborgs stad i ett skede också att dela arbetet i två separata delar.

Stadsfullmäktige i Raseborg kunde därmed för ungefär ett år sedan, den 31 augusti 2015, godkänna den del av planen som berörde brukskärnan.

Bråket med Fiskarsbolaget

En del i berättelsen ugör också en liten markplätt i Billnäs som Olli Muurainen behöver för sina storstilade planer. Markens ägare var bolaget Fiskars som inte ville sälja området till honom. Orsaken var sannolikt att Fiskars var besvikna då Muurainen fick köpa bruksbostäderna i Fiskars bruk.

I september 2015 hade alltså HFD slutligen slagit fast att Raseborg fick sälja bostäderna till Muurainen. Då gick Fiskarskoncernen med på att sälja markplätten i Billnäs till Muurainen.

Han betecknade affären som ett viktigt steg i utvecklingen av bruket, jämsides med bostadsköpen och den färdiga detaljplanen.

Nya besvär

I oktober blev Billnäs sedan åter en gång en domstolsfråga - fyra nya besvär hade lämnats in mot planen för brukskärnan.

Statliga myndigheter, lokala företagare och Billnäsbor är fortfarande oroade. De tycker att Muurainens tilltänkta byggen förstör kulturarvet, att den aktuella planen strider mot Svartådalens delgeneralplan och att den nya bruksägaren favoriseras framom andra företagare.

Klockan tickar. Snart visar den 700 dagar.

Brukspatron Olli Muurainen och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola vid kaffebord i Billnäs.

Muurainen lovar mera än hotellbesök och seminarier i nya Billnäs

Staden har lärt sig att påskynda, brukspatronen att vänta.

Diskussion om artikeln