Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny läroplan – så här förändras skolan i praktiken

Från 2016
Uppdaterad 08.11.2016 10:40.
Elev ritar under en lektion.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Grundskolan drar i höst i gång med en ny läroplan. En grundpelare i den nya planen är att eleverna ska vara aktiva och lära sig för livet. Positiv respons ska också få mera utrymme än tidigare.

Varje elev ska minst en gång om året delta i en mångvetenskaplig helhet, där ett tema behandlas utgående från olika läroämnen.

Helheten skiljer sig från de ”temaveckor” som ordnats tidigare genom att den ska ta upp något som ingår i läroplanen. Som exempel kommer temat i Borgå i år vara Finland 100 år. Elevens insats i helheten kommer också att bedömas.

Lära för livet

Tanken är att eleven förutom att få ämneskunskaper också ska lära känna sig själv, sina styrkor, utvecklingsmöjligheter och att värdesätta sig själv. Man talar om mångsidiga kompetenser, sju för att vara exakt.

De sju kompetenserna som ska genomsyra undervisningen är; förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, digital kompetens, multilitteracitet, arbetslivskompetens och entreprenörskap samt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Det här kanske låter aningen flummigt. Här nedan kan du se hur skolgången i praktiken kommer att förändras för grundskoleeleverna i Borgå. Variationer kan förekomma mellan olika kommuner.

Hur den nya läroplanen förändrar undervisningen i grundskolan.
Bild: Yle Grafik

Andra förändringar är att man slår ihop teknisk slöjd och textilslöjd till ett ämne och ämnena biologi, geografi, fysik och kemi ersätts av ämnet omgivningslära. Dessutom ska datakunskap och programmering bakas in i undervisningen.

Uppmuntran i vardagen

Också bedömningen ska förnyas. I Borgå kommer man att fortsätta med att två gånger om året ge verbal bedömning för årskurserna 1-3 och sifferbedömning för årskurserna 4-6. Förändringarna kommer i stället att synas i det dagliga arbetet.

– Läraren ska ge mycket respons och uppmuntran under arbetets gång. Dessutom ska självbedömning och kompisbedömning få mera plats. Det betonas nu också att vi inte ska bedöma eleven utan elevens lärande, säger Brita Andelin som är läroplanskoordinator för de svenskspråkiga grundskolorna i Borgå.

Tid och pengar utmanande

Andelin tror att en av den nya läroplanens utmaningar blir att i de stora elevgrupperna hitta tid för individuell respons. Ett annat bekymmer är pengar.

– Med målet att förnya undervisningen skulle man vilja satsa på omgivningen, men med en budget som inte tillåter något måste vi hålla oss till sådant som inte kostar pengar.

Hon tror ändå att övergången till den nya läroplanen kommer att gå ganska smidigt. Det handlar egentligen om att lägga mer krut på vissa saker som ingått i undervisningen redan tidigare.

– Det gäller att satsa mycket på det eleverna tycker är roligt och att hitta nya sätt att lära sig, sammanfattar Andelin.

Diskussion om artikeln