Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Du kan ha en livsfarlig långtradare bakom dig på vägen

Från 2016
Uppdaterad 10.08.2016 10:41.
Långtradare från Hangö hamn har förkörsrätt i korsningen av Appelgrensvägen och Korsmansgatan.
Bildtext På de finländska landsvägarna rullar många långtradare som är i uselt skick. (Arkivbild, långtradaren på bilden har inget med bilarna i artikeln att göra).
Bild: Yle/Minna Almark

På landsvägarna i Finland kör ett stort antal långtradare som är direkt livsfarliga. Det visar tullens granskningar av de fordon som kommer till landet.

- Det gäller inte bara utländska fordon. Det finns också finländska bilar som inte är i kördugligt skick, säger tullinspektören Jyrki Virkkunen.

Han deltog i en granskningsraid som tullen tillsammans med besiktningsmyndigheterna gjorde i Hangö på fredagen (5.8). I raiden granskades utländska långtradare som kom med färja från Paldiski i Estland till hamnen i Hangö.

Hälften av fordonen i så dåligt skick att de inte fick fortsätta färden

Av tio granskade utländska fordonskombinationer fick fem körförbud. Orsakerna varierade men alla hade med trafiksäkerheten att göra.

- I två av fordonen var bromsarna riktigt dåliga och i tre av bilarna var lasten dåligt fastsurrad. Alla fem bilarna hade riktigt dåliga däck.

Fartyget Liverpool Seaways i Hangö hamn
Bildtext Den här gången granskades långtradare som kom från Paldiski till Hangö. (Arkivbild).
Bild: Hangö hamn

Vissa av bilarna hade tre eller fyra så slitna däck att kordskiktet syntes, säger Virkkunen.

- Däcken var i så dåligt skick att de kan explodera när som helst.

Också böter

Lasten i de fem bilarna som fick körförbud var av varierande slag.

- Någon av bilarna hade fiskfoder, en annan hade styckegods som last.

Fordonskombinationernas totalvikt rör sig enligt Virkkunen omkring 40 ton.

Bilarna försattes i körförbud och chaufförerna fick böter, säger han.

- Böternas storlek varierar mellan 10 och 20 dagsböter. Det beror på i hur dåligt skick bilarna är och hur tung lasten är.

Reparation eller enkel biljett hem

Bilarna med körförbud måste nu repareras och granskas på nytt innan de får ge sig ut på de finländska landsvägarna.

- Vid granskningarna i Hangö brukar vi ge dem telefonnumret till en långtradarreparatör i Horsbäck i Ekenäs.

Repareras bilarna inte får de en enkelbiljett tillbaka till Estland, berättar Virkkunen.

- Bilarna brukar inte bli särskilt länge kvar i hamnen innan de fortsätter sin färd eller åker tillbaka

Virkkunen får inte berätta från vilket land bilarna som fick körförbud kommer. Han säger ändå att de kommer från de baltiska länderna.

Slitna däck i finska bilar

Tullinspektör Jouko Virkkunen i Helsingfors vet inte exakt hur många av de utländska fordonskombinationerna på vägarna i Finland som är i undermåligt skick.

- Totalt kör det flera hundra till utländska lastbilar på våra vägar.

Tullens symbol
Bildtext Tullen granskar långtradare regelbundet.
Bild: YLE

Han säger att de finländska fordonskombinationernas bromsar oftast är i riktigt bra skick.

- Däcken kan däremot vara riktigt slitna.

Ansvarslöst att inte byta däck

Flera chaufförer berättar till granskarna att de har påpekat bristerna till bilarnas eller åkeriernas ägare – utan resultat. I sista hand handlar det om pengar, tror Virkkunen.

- Det verkar vara en ekonomisk fråga, men det är framförallt ansvarslöst.

Ägarna säger att det är bara att köra vidare. Det har chaufförerna berättat till mig, säger Virkkunen.

- Sedan kan förstås däcken explodera närsomhelst på landsvägen.

Finländska bilar bara lite bättre

Det finns ingen orsak att vara speciellt nöjd över de finländska fordonens skick. Vi hittar nog som sagt bristfälligheter i de inhemska fordonen också, säger Virkkunen.

Låglönechaufförerna har usla arbetsvillkor
Bildtext De inhemska långtradarna är inte i lika dåligt skick som de utländska.
Bild: Yle / Antti Lempiäinen

- Vi hittar inte lika mycket fel i de inhemska bilarna som i de utländska.

Flera kontroller årligen

Virkkunen säger att tullen gör sådana här kontroller med jämna mellanrum på olika håll i landet. EU har direktiv som förutsätter att tunga fordon som kommer till landet granskas.

- Vi har en klar plan enligt vilken vi utför kontrollerna. Exakt hur många vi årligen gör vill jag inte berätta, lås oss säga att det rör sig om flera tiotal kontroller per år.

Granskningarna utförs av tullen och polisen i samarbete med besiktningsmyndigheterna.

I granskningen i Hangö på fredagen deltog fyra tulltjänstemän, två från Helsingfors och två från Hangö, och två besiktningsmän.

- Eftersom det nu är semestertider var vi inte så många. Därför kunde vi inte heller granska fler än tio fordon.

Exceptionellt dåligt resultat i Hangö i fredags

Då vi har normal bemanning brukar vi granska ungefär tjugo fordon, säger Virkkunen.

- Normalt brukar två fordon av tio vara i sådant skick att de får körförbud. Fredagens granskning i Hangö gav alltså ett ovanligt dåligt resultat.

Virkkunen säger att ett dåligt däck nödvändigtvis inte orsakar så stor fara.

- Det är förstås en helt annan sak om bilarna har fel i bromsarna eller styrlederna. Sådana fordon är såklart farliga i trafiken.

I granskningen på fredagen i Hangö granskades endast utländska fordon. Normalt granskar tullen också inhemska långtradare.

- Då vi utför motsvarande kontroller till exempel i Nordsjö hamn i Helsingfors brukar hälften av de bilar vi granskar vara inhemska.

Diskussion om artikeln