Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ge barnen en säker skolväg – stanna vid övergångsställe

Från 2016
Uppdaterad 10.08.2016 10:04.
Trafikmärken vid en skyddsväg.
Bild: Yle/Annika Holmbom

Skolstarten innebär många barn i trafiken, och det är de vuxna som bär ansvaret för att skolvägarna är säkra. Kom därför ihåg att hålla hastighetsbegränsningarna och stanna vid övergångsställen.

Vid ett övergångsställe ska föraren stanna för fotgängare som befinner sig på övergångsstället eller står i begrepp att passera. I en enkät som Trafikskyddet gjort svarade ändå 75 procent att de inte anser att brott mot den här regeln är en allvarlig eller mycket allvarlig överträdelse.

Resultatet är en besvikelse, anser man vid Trafikskyddet som påminner om att det är mycket viktigt att följa bestämmelserna för att barnen tryggt ska kunna korsa vägen.

Ifjol avled 9 och 256 personer skadades i olyckor vid övergångsställen.

Barn kan vara oberäkneliga

Barn i lågstadieåldern har ännu en ofullständig uppfattning om trafiken. För barn i 7–8-årsåldern är det till exempel svårt att bedöma bilars hastighet och avstånd.

Typiskt för barn som rör sig i trafiken är också att de har bristande koncentrationsförmåga och är impulsiva.

Vid Trafikskyddet rekommenderar man att föräldrar årligen går igenom grunderna för säkerhet i trafiken med sina barn. De vuxna bör påminna sig själva om att följa hastighetsbegränsningarna, stanna vid övergångsställe, hålla koll på vägkanterna och omgivningen samt undvika att backa på platser där barn leker.

Med kampanjen Sinä teet suojatien (Du gör övergångsstället) vill Trafikskyddet påminna om att vi med våra egna val gör att övergångsstället lever upp till sitt namn.

Diskussion om artikeln