Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

En parkgång i Borgå blir Drottningstigen

Från 2016
Drottningsstigen i Borgå
Bildtext Drottnignstigen löper uppe på krönet i den norra ändan av Brunnsgatan.
Bild: YLE/Hanna Othman

Förbindelsen mellan Drottningvägen och Tunnbindarebacken i Borgå ska heta Drottningstigen.

Det beslöt stadsutvecklingsnämnden i Borgå vid sitt möte på tisdagen.

Nämnden anser att det är viktigt att förbindelsen får ett namn. Det är viktigt i synnerhet för att utryckningsfordon ska kunna vägledas till rätt plats.

Drottningsstigen i Borgå
Bildtext Drottningstigen är i ordets rätta bemärkelse en stig.
Bild: YLE/Hanna Othman

Det finns tre fastigheter invid förbindelsen och det är fastighetsägarna som bett Borgå stad namnge förbindelsen. Det är också tomtägarna som föreslagit namnet Drottningstigen.

I praktiken är förbindelsen en parkgång. Tomterna vid parkgången har en adress på Borggatan, men på grund av terrängförhållandena finns det ingen infart till tomterna från Borggatan utan via parkgången.

Drottningstigen börjar uppe på krönet invid den norra ändan av Brunnsgatan.

korsningen av brunnsgatan och tunnbindarebacken i borgå
Bildtext Drottningstigen börjar där Brunnsgatan och Tunnbindarebacken möts.
Bild: YLE/Hanna Othman

Diskussion om artikeln