Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inget slut på fuktskadorna i Sjundeåskolor

Från 2016
Uppdaterad 11.08.2016 12:01.
sjundeå svenska skola
Bildtext Fukt under golven finns nu också i delar av Sjundeå svenska skola .
Bild: Yle/Monica Slotte

Luftrenare i klassrummen präglar skolstarten i Sjundeå. Sommaren har visat att alla skolor i kommunen har fuktproblem.

Problemen med mögel och fukt i skolbyggnader verkar inte alls vara över i Sjundeå. Tvärtom har nya fuktskador kommit fram under sommarlovet. Därmed har alla tre grundskolor i Sjundeå kommun problem med inomhusluften.

Sjundeå svenska skola

Det är skolans nya del som drabbas. I klassrummen i svenska skolans södra och norra flygel har det under sommaren upptäckts för höga fuktvärden under plastmattorna som täcker golvet.

Det handlar om klassrum som används av den svenska förskolan, årskurserna 1 och 2 samt undervisningen för smågrupper.

Undervisningen i de drabbade klassrummen fortsätter men rummen har försetts med luftrenare som ska avlägsna de skadliga kemiska föreningarna ur luften.

I andra delar av skolan har ingen fukt upptäckts. Det innebär också att de delarna är rena där Päivärinteen koulu tillfälligt ska hålla hus. Det uppger kommunens tekniska chef Markus Moisio och bildningschefen Jukka Pietinen.

Orsaken till att det förekommer problem i klassrummen men inte korridorerna på nya sidan antas vara att klassrummen har plastmatta på golvet. Den är tät och har inte släppt ut fukten som uppstod när betongen gjöts.

- Vi tror just nu att den här fukten har åstadkommit en kemisk reaktion. Till följd av den har vi nu problem i dessa klassrum, uppger tekniska chefen i Sjundeå Markus Moisio.

Korridorerna i nya delen har däremot golvplattor med fogar som fukten har kunnat avdunsta genom.

- Det hjälper att vädra i fastigheten. Luftreningsapparaterna används så att fönstren inte behöver stå öppna hela tiden, förklarar Moisio.

Apparaterna för ett surr som ungefär motsvarar en kaffekokares ljud.

- Det går förstås att justera effekten. Men vi har försökt välja apparater av sådan storlek att de inte behöver gå på full effekt vilket skulle höja ljudnivån.

Tillbygget blev klart 2013, berättar Moisio. Han jobbade inte i Sjundeå när arbetena vid svenska skolan pågick.

Päivärinteen koulu

Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå
Bildtext Päivärinteen koulu består av flera hus. Luftproblemen har småningom visat sig vara omfattande.
Bild: Yle/Veronica Montén

Päivärinne är stängt hela läsåret 2016-17 på grund av fuktproblem i skolans olika byggnader. Problemen och deras omfattning utreds fortfarande. Målet enligt kommunen är att pengarna för det som ska göras tas in i budgeten för 2017.

Aleksis Kiven koulu

Fuktskador har under sommaren upptäckts också i Sjundeås stora finska skola Aleksis Kiven koulu AKK. Luften undersöktes med hjälp av en mögelhund. Resultaten kom så sent som i måndags (8.8). De visar att det finns problem och deras omfattning ska nu utredas.

Aleksis Kiven koulu i Sjundeå.
Bildtext AKK är den stora finska skolan i Sjundeå kommuncentrum.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Under tiden förses också klassrummen i AKK med luftrenare och undervisningen fortsätter precis som i Sjundeå svenska skola.

Ännu vet ingen vad det kostar att råda bot på problemen men tanken också här är att pengar tas in i budgeten för 2017.

Bildtexten ändrades 11.8.2016 vid 7-tiden. Tidigare stod det att nya sidan är ren. Yle Västnyland fick motstridiga uppgifter om saken så nu står det inte om problemen finns på nya eller gamla sidan. Yle Västnyland strävar efter att utreda saken under dagens gång. Vid 12-tiden samma dag kompletterades artikeln med kommentarer av Markus Moisio.

Diskussion om artikeln